• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Dokumenty szkolne

 • Statut społecznej szkoły podstawowej nr 4
 • Statut społecznego gimnazjum nr.4
 • Regulamin szkoły
 • Regulamin opłat I przyznawania ulg w opłatach obowiązujący rodziców uczniów
 • Program Wychowawczo Profilaktyczny 2021 2022
 • Regulamin Oceniania
 • Warunki realizacji projektu edukacyjnego
 • Regulamin podziału na grupy językowe dla klas 3 SP
 • Regulamin podziału na grup językowe z języka angielskiego w SG i SP STO
 • Regulamin korzystania z podręczników dostosowanych do wieloletniego użytku w Zespole Szkół STO, ul. Traktorzystów 16 w Warszawie dla klas 4 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum
 • Procedury postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 • Komunikacja w ZSSTO
 • Regulamin uczestnictwa uczniów w pikniku matematycznym w roku szkolnym 2017/2018
 • Regulamin rekrutacji do Społecznego Gimnazjum nr 4 STO w Warszawie
 • Regulamin rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Warszawie
 • Karta zgłoszenia do gimnazjum
 • Karta zgłoszenia do szkoły podstawowej
 • Regulamin wycieczek szkolnych Zespołu Szkół STO w Warszawie
 • Regulamin świetlicy szkolnej i klubu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO
 • Zasady zwolnień z opłat za zajęcia pozalekcyjne dla rodzeństw
 • Konkurs na Najlepszego Sportowca Szkoły Podstawowej klas 4-6 i Gimnazjum.