• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Dla kandydatów

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2020/2021
do klasy pierwszej, trzeciej i siódmej

  • Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie Karty zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej, wypełnienie i przesłanie na adres:

sekretariatdw@sto4.edu.pl (kl. 1 i 3)
sekretariat@sto4.edu.pl (kl. 7).

  • Kolejny krok to udział dziecka w zabawie rekrutacyjnej/ egzaminie (terminy ustalane indywidualnie).
    Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych/egzaminów on-line.

  • Opłata rekrutacyjna – 100 zł.
  • Po pozytywnym wyniku zabawy rekrutacyjnej/ egzaminu prosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 2 920 zł i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
  • ZASADY REKRUTACJI ZDALNEJ

Do pobrania

 

sekretariatdw@sto4.edu.pl (klasy 0-3 SP)
sekretariat@sto4.edu.pl (kl. 4-8 SP).