• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO w Warszawie im. Wł. Grabskiego

Opłaty

Płatności w roku szkolnym 2018/2019
(obowiązują od dnia 1 września 2018 r.)

Prosimy o wpłacanie czesnego i innych należności na konto:
PKO Bank Polski nr konta: 78 1440 1387 0000 0000 0844 0166

1. Wpisowe – 2 520 zł

2. Czesne (płatne od września 2018 r. do czerwca 2019 r. włącznie, do 10 każdego miesiąca):

  • Klasy „0” – 1 360 zł
  • Pozostałe klasy – 1 260 zł

Zniżki czesnego dla rodzeństwa – 50 zł za drugie dziecko i 100 zł za trzecie dziecko.

3. Ubezpieczenie: 46 zł., płatne do 30.09.2018 r.

5. Logopedia: klasy “0” zaj. 30 min w cenie 45 zł, klasy I-III zaj. 45 min. w cenie 62 zł.

6. Reedukacja: nieodpłatna.