• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Opłaty

Płatności w roku szkolnym 2021/2022
(obowiązują od dnia 1 września 2021 r.)

Prosimy o wpłacanie czesnego i innych należności na konto:

                                             Bank PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 62 1020 1055 0000 9502 0457 4580

1. Wpisowe – 3340 zł

2. Czesne (płatne od 1 lutego 2022 r. do czerwca 2022 r. włącznie, do 10 każdego miesiąca):

  • Klasy „0” – 1 770 zł
  • Pozostałe klasy – 1 670 zł

Zniżki czesnego dla rodzeństwa – 50 zł za drugie dziecko i 100 zł za trzecie dziecko.

3. Reedukacja: nieodpłatna.

4. Ubezpieczenie: będzie podane na początku września.

5. Opłata za zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli szkoły: 200 zł za semestr.

6. Opłata za zajęcia pozalekcyjne prowadzone  przez instruktorów firm zewnętrznych – w zależności od rodzaju zajęć