• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Opłaty

Płatności w roku szkolnym 2019/2020
(obowiązują od dnia 1 września 2019 r.)

Prosimy o wpłacanie czesnego i innych należności na konto:

                                             Bank PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 62 1020 1055 0000 9502 0457 4580

1. Wpisowe – 2 920 zł

2. Czesne (płatne od września 2018 r. do czerwca 2019 r. włącznie, do 10 każdego miesiąca):

  • Klasy „0” – 1 560 zł
  • Pozostałe klasy – 1 460 zł

Zniżki czesnego dla rodzeństwa – 50 zł za drugie dziecko i 100 zł za trzecie dziecko.

3. Ubezpieczenie: 46 zł., płatne do 30.09.2019 r.

4. Reedukacja: nieodpłatna.