• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Opłaty

Płatności w roku szkolnym 2023/2024
(obowiązują od dnia 1 września 2023 r.)

Prosimy o wpłacanie czesnego i innych należności na konto:

 Bank PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 62 1020 1055 0000 9502 0457 4580

1. Wpisowe – 4200 zł
2. Czesne (płatne od września 2023 r. do czerwca 2024 r. włącznie do 10 każdego miesiąca):
– klasy „0” – 2200 zł
– Pozostałe klasy – 2100 zł
Zniżki czesnego dla rodzeństwa – 50 zł za drugie dziecko i 100 zł za trzecie dziecko. Zniżki nie będą obowiązywać rodzeństwa, które rozpocznie edukację począwszy od września 2023 roku i w kolejnych latach. Zniżki nabyte do tej pory, zostają utrzymane.
3. Reedukacja: nieodpłatna.
4. Ubezpieczenie: 53 zł, składka jednorazowa, płatna do 15.09.2023 r.
5. Opłata za zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli szkoły: 260 zł za semestr.
6. Opłata za zajęcia pozalekcyjne prowadzone  przez instruktorów firm zewnętrznych –w zależności od rodzaju zajęć.