• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Opłaty

Płatności w roku szkolnym 2020/2021
(obowiązują od dnia 1 września 2020 r.)

Prosimy o wpłacanie czesnego i innych należności na konto:

                                             Bank PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 62 1020 1055 0000 9502 0457 4580

1. Wpisowe – 2 980 zł

2. Czesne (płatne od września 2020 r. do czerwca 2021 r. włącznie, do 10 każdego miesiąca):

  • Klasy „0” – 1 590 zł
  • Pozostałe klasy – 1 490 zł

Zniżki czesnego dla rodzeństwa – 50 zł za drugie dziecko i 100 zł za trzecie dziecko.

3. Reedukacja: nieodpłatna.

4. Ubezpieczenie: 46 zł

5. Opłata za zajęcia pozalekcyjne: 190 zł za semestr

6. Na mocy uchwały nr 9/2020 wysokość czesnego uległa zmianie od dnia 1 października 2020 do czerwca 2021.
Nowa wysokość czesnego:
  • Klasy „0” – 1 570 zł
  • Pozostałe klasy – 1 470 zł

Zniżki czesnego dla rodzeństwa – 70 zł za drugie dziecko i 120 zł za trzecie dziecko.