• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Oferta szkoły

Oferta szkoły

OFERTA SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 4
Przedmioty obowiązkowe klasa 1 klasa 2 klasa 3
Język polski 5 5 5 +1(ćw. do egzaminów)
Angielski 5 5 5
Niemiecki 3 lub 5 3 lub 5 3 lub 4
Matematyka 5 5 5+1(ćw. do egzaminów)
Biologia 1 2 2
Historia 2 2 2
Wiedza o społeczeństwie 1 1 1
Geografia 1 1 2
Chemia 1 2 2
Fizyka (naucz. dwujęzyczne) 1 2 2
Informatyka (naucz. dwujęzyczne) 1 1 0
Technika 1 1 0
Plastyka 0 1 1
Muzyka (naucz. dwujęzyczne) 1 1 1
Wf 4 4 4
Wychowanie do życia w rodzinie
(14 godzin w każdym roku)
1 1 0
Godz. wychowawcza 1 1 1
Religia/Etyka 1 1 1
Edukacja dla bezpieczeństwa (blok) 1 1 0
Zajęcia artystyczne (blok) 1 1 0
Zaj. wyrów j. polski 1 1 0
Zaj wyrów. matematyka 1 1 0
Reedukacja dla dyslektyków 1 1 1
Opieka psych i ped tak tak tak
 
*języki obce w podziale na grupy
*basen dla chętnch
*samorząd szkolny
*zajęcia dodatkowe wg. wykazu na dany rok nauki (ukaże się we wrześniu)
*1 godzina w tygodniu konsultacji z każdego przedmiotu
OFERTA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 STO w 2018/19
  Klasa „0” Klasy I – III Klasy IV – V
Przedmioty obowiązkowe Dzieci W. 42 a Dzieci W. 42 a Dzieci W. 42 a
Naucz. zintegrowane 21 17 —–
Wf 2 4 4
Pływalnia 1 1 1
Religia 1 1 (w kl. III 2) 1
Etyka 1 1 1
Angielski 3x30min 4(w kl.III podz. na grupy) 4(podz. na grupy)
Niemiecki —– —– 2
Język polski —– —– 5
Przyroda —– —–
Matematyka —– —– 5
Informatyka —– 1 1
Historia —– —– 2
Matematyka —– —– 5
Plastyka —– —– 1
Technika —– —– 1
Muzyka 2 2 1
Godz. wychowawcza —– —– 1
Zajęcia wyrównawcze 1 1 —–
Zaj. wyrów j. pol —– —– 1
Zaj wyrów. mat —– —– 1
Opieka świetlicy lub klubu 7.30 -17.30 7.30 -17.30 po lekcjach do 17.30
Reedukacja 1 1 1
Opieka psych i ped tak tak tak

Informacje dodatkowe dla wszystkich uczniów:

 • lekcje wf na hali przy ul. Rybnickiej (autokar) oprócz klasy „0”
 • basen obowiązkowy przy ul. Sosnkowskiego (autokar)
 • obiad (katering) zamawiany każdego dnia, zupa+II danie+ kompot
 • wycieczki w ramach czesnego, 180 PLN rocznie na ucznia
 • zajęcia pozalekcyjne: wg wykazu na bieżący rok szkolny (płatne dod)
 • obowiązkowa „zielona szkoła” (płatne dod)
 • możliwość korzystania z usług logopedycznych na miejscu (płatne dod)

Organizacja dnia dla uczniów klas „0” – V-  budynek szkoły na ul. Dzieci Warszawy 42 a:

 • Uczniowie klas „0” i I spotykają się rano w świetlicy.
 • Uczniowie klas II i III idą bezpośrednio do swoich klas.
 • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.30
 • Zajęcia obowiązkowe najczęściej kończą się o godz. 14.05
 • Następnie uczniowie są odprowadzani do świetlicy lub na zajęcia pozalekcyjne.

Organizacja dnia dla uczniów klas VI – VIII Budynek przy ul. Traktorzystów 16

 • początek lekcji godz. 8.00,
 • po lekcjach klub do godz. 17.30 (zaj, plast, film, kulinaria, sport) w ramach czesnego
 • w klasie VIII dodatkowe 2 obowiązkowe lekcje – przygotowanie do testów (j. polskiego i matematyki)