• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Oferta szkoły

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 • Do 20.02.2021 r. – przesłanie karty zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej na adres: sekretariatdw@sto4.edu.pl
  karta do pobrania
 • 01.03.2021 r. – zebranie informacyjne on-line dla rodziców kandydatów.
  Link do spotkania w aplikacji Teams zostanie Państwu wysłany na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.
 • Do 02.03.2021 r. – wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł. na konto szkoły:

         Bank PKO Bank Polski S.A. nr rachunku: 62 1020 1055 0000 9502 0457 4580
         tytuł przelewu: opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko dziecka.

 • 06.03.2021 r. – udział dziecka w zabawie kwalifikacyjnej.
  Zabawa kwalifikacyjna zostanie zorganizowana w małych grupach, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 • 15.03.2021 r. – ogłoszenie decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do szkoły
 • 29.03.2021 r. – termin wpłaty wpisowego w wysokości 2 940 zł.
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych – termin ustalany indywidualnie.