• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa numer 4 im. Wł. Grabskiego

Społeczne Gimnazjum numer 4 im. Wł. Grabskiego

Oferta szkoły

Oferta szkoły

OFERTA SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 4 STO w 2018/19
  Klasa “0” Klasy I – III Klasy IV – V
Przedmioty obowiązkowe Dzieci W. 42 a Dzieci W. 42 a Dzieci W. 42 a
Naucz. zintegrowane 21 17 —–
Wf 2 4 4
Pływalnia 1 1 1
Religia 1 1 (w kl. III 2) 1
Etyka 1 1 1
Angielski 3x30min 4(w kl.III podz. na grupy) 4(podz. na grupy)
Niemiecki —– —– 2
Język polski —– —– 5
Przyroda —– —–
Matematyka —– —– 5
Informatyka —– 1 1
Historia —– —– 2
Matematyka —– —– 5
Plastyka —– —– 1
Technika —– —– 1
Muzyka 2 2 1
Godz. wychowawcza —– —– 1
Zajęcia wyrównawcze 1 1 —–
Zaj. wyrów j. pol —– —– 1
Zaj wyrów. mat —– —– 1
Opieka świetlicy lub klubu 7.30 -17.30 7.30 -17.30 po lekcjach do 17.30
Reedukacja 1 1 1
Opieka psych i ped tak tak tak

Informacje dodatkowe dla wszystkich uczniów:

 • lekcje wf na hali przy ul. Rybnickiej (autokar) oprócz klasy “0”
 • basen obowiązkowy przy ul. Sosnkowskiego (autokar)
 • obiad (katering) zamawiany każdego dnia, zupa+II danie+ kompot
 • wycieczki w ramach czesnego, 180 PLN rocznie na ucznia
 • zajęcia pozalekcyjne: wg wykazu na bieżący rok szkolny (płatne dod)
 • obowiązkowa “zielona szkoła” (płatne dod)
 • możliwość korzystania z usług logopedycznych na miejscu (płatne dod)

Organizacja dnia dla uczniów klas “0” – V-  budynek szkoły na ul. Dzieci Warszawy 42 a:

 • Uczniowie klas „0” i I spotykają się rano w świetlicy.
 • Uczniowie klas II i III idą bezpośrednio do swoich klas.
 • Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8.30
 • Zajęcia obowiązkowe najczęściej kończą się o godz. 14.05
 • Następnie uczniowie są odprowadzani do świetlicy lub na zajęcia pozalekcyjne.

Organizacja dnia dla uczniów klas VI – VIII- budynek przy ul. Traktorzystów 16

 • początek lekcji godz. 8.00,
 • po lekcjach klub do godz. 17.30 (zaj plast, film, kulinaria, sport) w ramach czesnego
 • w klasie VIII dodatkowe 2 obowiązkowe lekcje – przygotowanie do testów (j. polskiego i matematyki)