• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Grono pedagogiczne

DYREKCJA

Elżbieta Rakoczy – dyrektor
Małgorzata Lipska– zastępca dyrektora

NAUCZYCIELE

Lp.

Nazwisko

Imię

Klasa wychowawcza

Nauczany przedmiot

1.      

Rakoczy

Elżbieta

8a

dyrektor/historia/WOS

2.      

Lipska

Małgorzata

6a

wicedyrektor/ historia/WOS

3.      

Acosta

Ivon

 

język hiszpański

4.      

Aykowa-Górecka

Martina

 

wychowawca świetlicy

5.      

Baćmaga

Anna

 

nauczyciel wspomagający

6.      

Becmer

Małgorzata

 

nauczyciel wspomagający

7.      

Bodych

Katarzyna

5b

język niemiecki

8.      

Bójko

Agnieszka

 

fizyka

9.      

Bartosiński

Grzegorz

 

religia

10.   

Bryśkiewicz

Dominika

 

biologia/przyroda

11.   

Bugaj

Małgorzata

0b

edukacja wczesnoszkolna

12.   

Cendrowska

Kamila

 

język angielski

13.   

Degles

Ewa

 

edukacja muzyczna

14.   

Delegacz

Anna

 

kierownik świetlicy

15.   

Frączek-Oleksiuk

Małgorzata

4a

język polski

16.   

Gardzina

Małgorzata

 

Technika/doradztwo zawodowe

17.   

Gola

Marcin

8b

wychowanie fizyczne

18.   

Golub-Trąbińska

Edyta

2a

edukacja wczesnoszkolna

19.   

Góralska

Wiesława

 

nauczyciel wspomagający

20.   

Górecki

Tomasz

 

język angielski/etyka

21.   

Grzybowska

Alicja

2b

edukacja wczesnoszkolna

22.   

Hawlik

Anna

 

Język angielski

23.   

Jóźwiak

Izabela

1a

edukacja wczesnoszkolna

24.   

Kamińska

Małgorzata

1b

edukacja wczesnoszkolna/zajęcia komputerowe/informatyka

25.   

Kłoczko

Beata

 

nauczyciel wspomagający

26.   

Kryńska

Anna

5a

historia/WOS

27.   

Kucharska

Agnieszka

 

język angielski

28.   

Łapińska

Marta

6b

język angielski

29.   

Łukasik

Natalia

 

język hiszpański

30.   

Melon

Justyna

 

wychowanie fizyczne

31.   

Mińska

Anna

 

wychowawca świetlicy

32.   

Nazarczuk

Joanna

 

religia

33.   

Ogrodnik

Magdalena

 

Język niemiecki

34.   

Olszewska

Jolanta

7b

matematyka

35.   

Olszewski

Wojciech

 

informatyka

36.   

Piotrowska

Katarzyna

7a

muzyka/plastyka

37.   

Podobas

Agnieszka

 

reedukator

38.   

Radzymińska

Karolina

6c

język angielski

39.   

Rdzanek

Justyna

4b

matematyka

40.   

Rećko

Małgorzata

 

etyk/wdż

41.   

Robak

Irmina

 

geografia

42.   

Sielski

Łukasz

 

wychowanie fizyczne

43.   

Smuga-Saleta

Iwona

 

język angielski

44.   

Stecura

Elżbieta

3b

edukacja wczesnoszkolna

45.   

Swebodzińska

Beata

5d

język polski

46.   

Szczepańska

Anna

3a

edukacja wczesnoszkolna/język angielski

47.   

Tomczak

Dagmara

 

wychowawca świetlicy

48.   

Ukleja

Ewa

 

pedagog

49.   

Wenus

Małgorzata

 

chemia

50.   

Ziniewicz

Agnieszka

 

wychowanie fizyczne

51.   

Żmudzin

Mariola

1c

edukacja wczesnoszkolna

52.   

Feliksiak

Aleksandra

 

urlop wychowawczy

53.   

Masłoń-Lubańska

Jagoda

 

urlop wychowawczy

54.   

Ostrowska

Karolina

 

zwolnienie lekarskie