• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Grono pedagogiczne

DYREKCJA

Elżbieta Rakoczy – dyrektor
Małgorzata Lipska– zastępca dyrektora