• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO w Warszawie im. Wł. Grabskiego

Grono pedagogiczne

DYREKCJA

Elżbieta Rakoczy – dyrektor
Małgorzata Lipska– zastępca dyrektora

NAUCZYCIELE

 
Lp. Nazwisko Imię Klasa wychowawcza Nauczany przedmiot
1. Rakoczy Elżbieta   dyrektor/historia/WOS
2. Lipska Małgorzata   wicedyrektor
3. Aykowa-Górecka Martina   wychowawca świetlicy
4. Baćmaga Anna   nauczyciel wspomagający
5. Becmer Małgorzata   nauczyciel wspomagający
6. Bodych Katarzyna 4b język niemiecki
7. Bójko Agnieszka   fizyka
8. Brtosiński Grzegorz   religia
9. Bryśkiewicz Dominika   biologia/przyroda
10. Bugaj Małgorzata 3b edukacja wczesnoszkolna
11. Cendrowska Kamila   język angielski
12. Delegacz Anna   kierownik świetlicy
13. Frączek-Oleksiuk Małgorzata 3Gc język polski
14. Gardzina Małgorzata   technika/plastyka
15. Gola Marcin 8a wychowanie fizyczne
16. Golub-Trąbińska Edyta 1a edukacja wczesnoszkolna
17. Góralska Wiesława   nauczyciel wspomagający/chemia
18. Górecki Tomasz   język angielski
19. Grzybowska Alicja 1b edukacja wczesnoszkolna
20. Jadam Beata   biologia
21. Jakóbik-Ilić Maria   wychowawca świetlicy
22. Jędrzejowski Paweł 7b matematyka
23. Jóźwiak Izabela 0a edukacja wczesnoszkolna
24. Kacprzak Marta   język hiszpański
25. Kamińska Małgorzata 0b edukacja wczesnoszkolna/zajęcia komputerowe
26. Kłoczko Beata   nauczyciel wspomagający
27. Kryńska Anna 4a historia/WOS
28. Łapińska Marta 5b język angielski
29. Łukasik Natalia   język hiszpański
30. Melon Justyna 3Ga wychowanie fizyczne
31. Mińska Anna   wychowawca świetlicy
32. Motławski Bartosz   edukacja muzyczna
33. Nazarczuk Joanna   religia
34. Olszewska Jolanta 6b matematyka
35. Olszewski Wojciech   informatyka
36. Ostrowska Karolina 3a edukacja wczesnoszkolna/język angielski
37. Piotrowska Katarzyna 6a muzyka/plastyka
38. Piotrowska Klaudia 5d języka angielski/geografia
39. Plichta Paulina   język angielski
40. Podobas Agnieszka   reedukator
41. Pulik Ewa   język polski
42. Radzymińska Karolina 5c język angielski
43. Rdzanek Justyna 3Gb matematyka
44. Rećko Małgorzata   etyk/wdż
45. Robak Irmina   geografia
46. Sielski Łukasz   wychowanie fizyczne
47. Smuga-Saleta Iwona   język angielski
48. Stecura Elżbieta 2b edukacja wczesnoszkolna
49. Swebodzińska Beata 8b język polski/historia
50. Szczepańska Anna 2a edukacja wczesnoszkolna/język angielski
51. Tomczak Dagmara   wychowawca świetlicy
52. Ukleja Ewa   pedagog
53. Wenus Małgorzata   chemia
54. Wieliczuk Paula 5a język angielski
55. Włodarczyk Karol 7a język niemiecki
56. Ziniewicz Agnieszka   wychowanie fizyczne
57. Degles Ewa   urlop macierzyński
58. Feliksiak Aleksandra   urlop wychowawczy
59. Głuszczak Anna   urlop macierzyński
60. Masłoń-Lubańska Jagoda   urlop macierzyński
61. Piórkowska Joanna   urlop wychowawczy
62. Żmudzin Mariola   urlop macierzyński