• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Basen

Rok szkolny 2021/2022

Uczniowie naszej szkoły korzystają z Pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3.

Organizacja zajęć jest następująca:

Wtorek: 2a, 2b
wyjazd: 13.30
pływanie: 14.00-14.30
powrót: 15.15

Wtorek: 4a, 4b, 4c

wyjazd: 14.00
pływanie: 14.30-15.00
powrót: 15.45

Środa: 6a, 6b
wyjazd: 13.30
pływanie: 14.00-14.30
powrót: 15.15

Środa: 5a, 5b

wyjazd: 14.00
pływanie: 14.30-15.00
powrót: 15.45

Czwartek: 1a, 0a
wyjazd: 13.00
pływanie: 13.30-14.00
powrót: 14.45

Czwartek: 1b, 1c, 3c
wyjazd: 13.30
pływanie: 14.00-14.30
powrót: 15.15

Czwartek: 3a, 3b, 0b
wyjazd: 14.00
pływanie: 14.30-15.00
powrót: 15.45