• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa numer 4 im. Wł. Grabskiego

Społeczne Gimnazjum numer 4 im. Wł. Grabskiego

25 SKT STO

Skład Zarządu 25 Samodzielnego Koła Terenowego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

Oles Yakymiv – Prezes
Karol Pawlak – Wiceprezes
Jacek Szostakiewicz – Skarbnik
Radosław Pacuk – Sekretarz
Iryna Yakymiv – Członek Zarządu

Kontakt:
zarzad25sto@gmail.com

Numer konta:
25 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa
nr konta: 74 1440 1387 0000 0000 0843 9753

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000017606
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 010375525
Urząd Skarbowy – nr NIP: 522-23-50-631Komisja Rewizyjna 25 SKT STO

 1. Piotr Świątek – Przewodniczący KR
 2. Maciej Tomaszewski – Sekretarz KR
 3. Bartosz Bobrek – Członek KR

e-mail: KR25SKT@gmail.com


Szanowni Państwo.

W związku z upływem kadencji wszystkich władz Społecznego Towarzystwa Oświatowego  Zarząd Koła podjął uchwałę o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 Samodzielnego Koła Terenowego STO w Warszawie  w dniu 18.02.2019 o godz. 18.00 w Szkole przy ul. Traktorzystów 16.

W przypadku braku kworum o godz. 18.00 zebranie rozpocznie się w II terminie w tym samym dniu o godz. 18.30.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwal i wniosków.
 5. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Koła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 8. Wybór Prezesa Koła.
 9. Wybór pozostałych członków Zarządu Koła.
 10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Koła.
 11. Wybór delegatów na XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie głównych kierunków działalności Koła na okres kadencji.
 13. Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków 25 SKT STO oraz kandydowania do władz Koła.

Z poważaniem,
Zarząd 25 SKT STO


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach 25 Samodzielnego Koła Terenowego STO, które jest organem prowadzącym nasze obie szkoły.

Członkami Samodzielnego Koła Terenowego STO mogą zostać zarówno rodzice oraz pozostali opiekunowie prawni uczniów naszego zespołu szkół, jak również nauczyciele naszych dzieci i inni pracownicy szkoły, a także pozostałe osoby, które pragną realizować cele statutowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Osoby chcące zostać członkami naszego Koła proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą należy złożyć w jednym z sekretariatów. Formularz deklaracji można pobrać z naszej stronie internetowej (w zakładce SKT nr 25 STO, w Dokumentach Zarządu Koła) lub otrzymać w sekretariatach naszych Szkół.

Członkowie Koła proszeni są o dokonywanie wpłat rocznej składki członkowskiej na rachunek Koła (podany powyżej). Zgodnie z art. 62 ust. 1 Statutu STO (http://www.sto.org.pl/czlonkostwo) roczna składka członkowska w roku obrotowym 2018/2019 wynosi 49 zł i w przypadku dotychczasowych członków powinna być opłacona do 30 listopada 2018 roku.