• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

25 SKT STO

Skład Zarządu 25 Samodzielnego Koła Terenowego
Społecznego Towarzystwa Oświatowego:

Jacek Szostakiewicz – Prezes
Paulina Chmielewska – Wiceprezes
Sylwia Raszkowska – Wiceprezes 
Ryszard Rozpondek – Skarbnik
Dorota Szczepańska – Sekretarz

Kontakt:
zarzad25skt@sto4.edu.pl

Numer konta:
25 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa
nr konta: 74 1440 1387 0000 0000 0843 9753

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000017606
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 010375525
Urząd Skarbowy – nr NIP: 522-23-50-631Komisja Rewizyjna 25 SKT STO

  1. Beata Vetter – Przewodniczący KR
  2. Dorota Mazurek-Zaprawa – Sekretarz KR
  3. Aleksandra Drotlef-Pastuszka – Członek KR

e-mail: KR25SKT@sto4.edu.pl


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach 25 Samodzielnego Koła Terenowego STO, które jest organem prowadzącym nasze obie szkoły.

Członkami Samodzielnego Koła Terenowego STO mogą zostać zarówno rodzice oraz pozostali opiekunowie prawni uczniów naszego zespołu szkół, jak również nauczyciele naszych dzieci i inni pracownicy szkoły, a także pozostałe osoby, które pragną realizować cele statutowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Osoby chcące zostać członkami naszego Koła proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą należy złożyć w jednym z sekretariatów. Formularz deklaracji można pobrać z naszej stronie internetowej (w zakładce SKT nr 25 STO, w Dokumentach Zarządu Koła) lub otrzymać w sekretariatach naszych Szkół.

Członkowie Koła proszeni są o dokonywanie wpłat rocznej składki członkowskiej na rachunek Koła (podany powyżej). Zgodnie z art. 62 ust. 1 Statutu STO ( http://www.sto.org.pl/czlonkostwo) roczna składka członkowska w roku obrotowym 2023/2024 wynosi 74 zł i w przypadku dotychczasowych członków powinna być opłacona do 30 listopada 2023 roku