• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Korczak

To cel, który prześwieca zespołowi nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Realizują go pracując na co dzień z uczniami w oparciu o metody aktywizujące. Dzieci spędzają czas w ruchu podejmując wyzwania, myśląc, odkrywając, tworząc.

Życie szkoły to także działania podejmowane poza salą lekcyjną. Dotyczą wspólnych działań integrujących całą szkolną społeczność szkolną klas młodszych.

Na początku roku szkolnego nauczyciele ustalają ścieżki pracy oraz temat przewodni wokół którego skupiają się ich działania. Są to: spotkania z ciekawymi ludźmi, szkolne konkursy, pikniki, akcje promujące.

Szkolny czas toczy się wokół bogatego kalendarza. Uwzględnia on tradycyjne święta oraz te oryginalne, mniej znane. Autorami szkolnego kalendarza są nauczyciele oraz uczniowie. Realizują go wszyscy, ale szczególnie zaangażowani są członkowie Małego Sejmiku Szkolnego. Do współpracy zapraszani są również rodzice uczniów.

Działania szkolne często wychodzą poza mury szkoły. Nauczyciele współpracują z instytucjami kulturalnymi, korzystając z ich ofert. Uczniowie klas młodszych uczestniczą w projektach, warsztatach lekcjach muzealnych, edukacji teatralnej, wystawach, wycieczkach, zielonej szkole.

Nauczyciele podejmują akcje promujące szkołę w środowisku lokalnym. Przez cały rok szkolny, w wybrane soboty, odbywają się zajęcia adaptacyjne dla przyszłych szkolniaków pod nazwą „Igraszki edukacyjne”.

Kilka razy w roku nauczyciele stwarzają możliwość zaprezentowania się na dużej scenie w Ośrodku Kultury Arsus.

„Skrzydła” naszych uczniów rozwija też bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Zachęca dzieci do podejmowania kolejnych twórczych działalności i umila im pobyt w szkole.

Wieści różnej treści

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Wszystkim członkom Sejmiku klas 1-4 i pozostałym uczniom naszej Szkoły życzymy w Dniu Dziecka, by z optymizmem patrzyli w przyszłość i mimo chwilowych przeciwności  spełniali swoje marzenia.   

Nauczyciele.