• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

I Ty możesz zostać STYPENDYSTĄ

01-03-2019 |

Komisja Stypendialna Zespołu Szkół STO przyznała stypendia za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie następującym uczniom:
Sandra Obiudo z klasy 3 a G
Antoni Woźniak z klasy 4 b
Alicja Fedyna z klasy 7 a
Katarzyna Wojtiuk z klasy 7 b
Cecylia Domitrz z klasy 7 b
Maria Wręczycka z klasy 7 b
Gratulujemy Stypendystom dotychczasowych sukcesów, życzymy entuzjazmu do dalszej pracy, wytrwałości, oraz osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów.