• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

Jaką szkołę wybrać? Ważna decyzja rodziców!

08-02-2022 | Justyna Rdzanek

JAKĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ?
WAŻNA DECYZJA RODZICÓW!

Wybór szkoły podstawowej nie powinien być dziełem przypadku, to decyzja dotycząca fundamentów edukacji, które pozwolą zbudować drogę do dalszego kształcenia. Jak wybrać dobrą szkołę dla dziecka, by ta decyzja zaowocowała w przyszłości? Oferta naszej szkoły może Państwu w tym pomóc. Mamy ponad 30 lat doświadczenia w prowadzeniu – z sukcesami – społecznej szkoły podstawowej. Dzięki partnerskiej współpracy z rodzicami tworzymy przyjazne środowisko sprzyjające rozwojowi każdego z uczniów.


Nasza szkoła zapewnia:


 

Naszą kadrę tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści. Nauczyciele z doświadczeniem w edukacji, którzy podchodzą do pracy z zaangażowaniem i oddaniem, zapewniają uczniom edukację na wysokim poziomie, bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę. 

Tworzymy warunki do uczenia się i rozwoju, aby każdy uczeń czuł się w szkole bezpiecznie, a szkoła była dla niego miejscem przyjaznym i życzliwym. Dzięki kilkuosobowym klasom żaden uczeń nie jest anonimowy. Czuje się dobrze w grupie rówieśniczej, którą prowadzi wykwalifikowany wychowawca.

Naszym priorytetem jest uzyskiwanie przez uczniów wysokich wyników w nauce oraz kształcenie kompetencji kluczowych, niezbędnych do funkcjonowania w dorosłym życiu. Rozwijamy inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, a także świadomość i ekspresję kulturalną. Projektując proces dydaktyczny, dobieramy rozwiązania metodyczne dostosowane do indywidulanych możliwości dziecka. Dzięki temu uczniowie, zmotywowani i zaangażowani emocjonalnie, rozwiązują problemy we współpracy z innymi, sprawnie operują zdobywaną wiedzą.


Co naszą szkołę wyróżnia:


 


Wykorzystujemy cyfrowe narzędzia wspierające efektywne nauczanie dziecka. Nasza szkoła otrzymała prestiżowy tytuł SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT, przyznawany placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Mamy dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Posługujemy się nim w codziennej pracy. 

 


Do dobrej praktyki w naszej szkole należy przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów CAMBRIDGE ESOL  z języka angielskiego oraz Instytutu Austriackiego ÖSD z języka niemieckiego. Corocznie ponad 100 uczniów zdając egzaminy odnosi sukcesy na poziomach A1-C1 wg skali CEFR Rady Europejskiej. Kończąc szkołę podstawową nasi Uczniowie już posiadają międzynarodowy certyfikat potwierdzający wysoki poziom biegłości językowej. 

 


Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu każdego ucznia, a jego wynik ma znaczny wpływ na proces rekrutacyjny do szkoły ponadpodstawowej, dlatego już od klasy czwartej oferujemy zwiększony wymiar zajęć obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych, a w klasie ósmej dodatkowe dwie godziny języka polskiego i matematyki. Nauczyciele-specjaliści naszej szkoły przygotowują i realizują skuteczne programy wsparcia uczniów w procesie przygotowania do egzaminu.
Nasi uczniowie osiągają rewelacyjne wyniki na egzaminach ósmoklasisty.

 


Ze szkołą współpracują psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, logopedzi, terapeuci SI oraz fizjoterapeuci. Nasz zespół profesjonalistów podchodzi do swojej pracy z wielkim zaangażowaniem. Chcemy być skuteczni, dlatego korzystamy z najnowszych i najlepszych osiągnięć medycyny, fizjoterapii, logopedii, psychologii i pedagogiki.

 


Już od klasy 0 uczniowie wyjeżdżają na zieloną szkołę, a starsi mają także możliwość wyjazdów na białą szkołę, gdzie pod okiem instruktorów uczą się od podstaw jazdy na nartach i snowboardzie lub szlifują swoje umiejętności. Wielką popularnością cieszą się wycieczki tematyczne i wyjazdy do krajów niemieckiego (Niemcy, Austria) i angielskiego obszaru językowego (Anglia, Szkocja).


Dbamy, aby nasi uczniowie zdobywali nowe doświadczenia, rozwijali umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, rozwijali umiejętności interpersonalne, pracy w zespole, autoprezentacji. Umożliwiamy im udział w projektach takich jak e-Twinning,  Erasmus +, DEUTSCH PLUS, Uniwersytet Dzieci, Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Realizujemy wymianę polsko – niemiecką, współpracujemy ze szkołą niemiecką na Węgrzech i Ambasadą Niemiec. Realizując międzynarodowe projekty oraz uczestnicząc w wycieczkach do państw partnerskich, uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy z wykorzystaniem alternatywnych metod pracy oraz rozwijania kompetencji językowych w praktyce.

 


Uczeń ma możliwość brania udziału w licznych konkursach, do których przygotowuje się pod bacznym okiem specjalisty. Rozszerzamy podstawy nauczania o elementy autorskich programów, co daje uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności w takim stopniu, by osiągać w danej dziedzinie sukcesy. Uczniowie naszej szkoły systematycznie odnoszą sukcesy w Konkursach Kuratoryjnych i w Olimpiadach zajmując czołowe miejsca w Polsce. 

 


Oferujemy bezpieczną opiekę świetlicową od godz. 7.30 do godz. 17.30, a w klasach 0 – 4 osobne świetlice dla każdego poziomu klas. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy, odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami i po zajęciach, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia pracy domowej.  Rozwijamy też umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalamy ekspresję twórczą i kształtujemy sprawność ruchową.

 

Uczniowie naszej szkoły wiedzą jak ważną rolę w rozwoju cywilizacji i gospodarki pełni Królowa Nauk–Matematyka, dlatego chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności i osiągać bardzo wysokie wyniki. Z potrzeby nagradzania wybitnych uczniów za ich szczególne zaangażowanie w naukę matematyki–za ich ciężką i systematyczną pracę powstała idea stworzenia PIKNIKU MATEMATYCZNEGO, który stał się imprezą cykliczną i tradycją naszej szkoły. Uczniowie podczas dwudniowego pobytu na pikniku pogłębiają swoją wiedzę matematyczną, rozwiązują zadania konkursowe, uczestniczą w wykładach i warsztatach o zaawansowanym poziomie matematycznym. Piknik cieszy się dużą popularnością i jest cenioną przez uczniów i rodziców formą nagrody.

 


Umożliwiając działanie w samorządzie szkolnym (Sejmiku), rozwijamy  umiejętności: pracy w grupie, komunikacji, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji. Dzięki działaniom w samorządzie nasi uczniowie uczą się samodzielności, negocjowania, hierarchizowania swoich potrzeb i osiągania kompromisów, czują się współodpowiedzialni za organizację życia kulturalnego w szkole, wpływania na jej ważne sprawy zgodnie z prawami uczniowskimi.