• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Konkurs

25-02-2019 |
Zapraszamy do udziału w VI edycji warszawskiego konkursu „Chemia i fizyka w fotografii”!

Konkurs jest adresowany do uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Jego celem jest uchwycenie ciekawych zjawisk fizycznych i procesów chemicznych w otaczającym nas świecie. Uczestnicy wykonują zdjęcie lub serię zdjęć dostrzeżonego zjawiska lub przeprowadzonego eksperymentu.

Warunkiem zgłoszenia zdjęcia do konkursu jest jego samodzielne wykonanie. Czas wykonania zdjęcia jest ograniczony do 2 lat wstecz od daty ogłoszenia konkursu.

Fotografie należy dostarczyć w postaci odbitek w formacie 13 cm x 18 cm lub większym do 22 marca 2019 roku do swojego nauczyciela fizyki lub chemii.

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach: chemia i fizyka.

Do zdjęć należy dołączyć opis 

(załącznik nr 1 regulaminu):

  • tytuł pracy i kategoria, w której praca jest zgłaszana;
  • nazwa, opis i wyjaśnienie zjawiska przedstawionego na zdjęciu;
  • krótki opis okoliczności wykonania zdjęcia, rodzaj aparatu, informacje o ewentualnej korekcie cyfrowej pracy;
  • dane dotyczące ucznia (imię, nazwisko, klasa i szkoła);
  • dane dotyczące nauczyciela (imię i nazwisko, kontakt np. e-mail).
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie szkoły.