• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

Nasza Szkoła została beneficjentem kolejnego Projektu Programu Erasmus+

18-01-2023 | Justyna Rdzanek

 

‘IT Stories’ – to nazwa naszego nowego Projektu Programu Erasmus+, który w 2022 roku wygrał w konkursie wniosków unijnych w Sektorze Edukacji Szkolnej.

Jako beneficjent Programu Erasmus+, nasza Szkoła, Koordynator Projektu, w latach 2022-2024 będzie współpracować z Partnerskimi Szkołami z Turcji i Hiszpanii poznając nowe technologie komputerowe umożliwiające usprawnienie umiejętności komunikacyjnych i poszerzenie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego w celu lepszego wzajemnego zrozumienia mieszkańców różnych obszarów kulturowych.

Celem Projektu ‘IT Stories’ jest zachęcenie Uczniów do używania wybranych narzędzi cyfrowych, wykorzystywanych na lekcjach, ułatwiających przyswajanie nowych treści nauczania przygotowujących ich do realiów edukacyjnych i ekonomicznych XXI w. , jak również rozwijających umiejętności twórczego i krytycznego myślenia jednocześnie angażując ich do aktywnego uczestnictwa w procesie.

Językiem projektowym jest język angielski.

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na nowej, bezpiecznej, zintegrowanej platformie edukacyjnej, łączącej oferty i możliwości programu eTwinning i School Education Gateway (Europejska Platforma Edukacji Szkolnej (ESEP).

Opis Projektu został opublikowany online na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+ pod następującym adresem:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-PL01-KA210-SCH-000081374

 

Koordynator Projektu
Anna Hawlik