• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Nasze konkursy punktowane

28-02-2021 | J. Rdzanek

 

Wybitni specjaliści naszej, społecznej  szkoły są twórcami i organizatorami prestiżowych konkursów o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim. Konkursy te mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.

Ich wysoki standard merytoryczny, jasne i klarowne zasady spełniające wszystkie wymogi, przyczyniły się do tego, że znalazły się one na liście Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zostały objęte patronatem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Szkołą partnerską Konkursów Języka Niemieckiego jest szkoła z programem dwujęzycznego nauczania języka niemieckiego w Budapeszcie.

Tak liczna lista naszych konkursów jest kolejnym przykładem i potwierdzeniem wyjątkowego poziomu nauczania w SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 im. Wł. Grabskiego STO w WARSZAWIE.

Lista konkursów, za które otrzymasz punkty do liceum*:

– Konkurs „Landeskunde deutschsprachiger Länder D/A”
– Konkurs „Landeskunde deutschsprachiger Länder CH/FL” – Schweiz/Liechtenstein
– Konkurs Lingwistyczny Języka Niemieckiego
– Konkurs Języka Niemieckiego „Miasta niemieckiego obszaru językowego i ich zabytki”
– Konkurs Języka Niemieckiego „Rekcja czasownika”
– Konkurs Języka Niemieckiego „Rekcja przymiotnika”
– Konkurs Języka Niemieckiego „Czasowniki Nieregularne”

 

*dotyczy roku szkolnego 2020/21