• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Piknik Matematyczny

04-03-2019 |

   Uczniowie naszej szkoły wiedzą jak ważną rolę w rozwoju cywilizacji i gospodarki pełni Królowa Nauk – Matematyka. Rozwijają swoją wiedzę i umiejętności osiągając bardzo wysokie wyniki.

    Z potrzeby nagradzania wybitnych uczniów za ich szczególne zaangażowanie w naukę matematyki – za ich ciężką i systematyczną pracę powstała idea stworzenia PIKNIKU MATEMATYCZNEGO, który stał się imprezą cykliczną, z tradycją, i jest organizowany już od 12 lat. 
W tym roku aż 72 osoby, które uzyskały średnią powyżej 4,75 z matematyki i co najmniej bardzo dobre zachowanie, zostały nagrodzone wyjazdem.

   Podczas pikniku matematycznego prowadzimy zajęcia z dziedziny matematyki i nauk pokrewnych, takich jak fizyka, chemia, a od kilku lat rozszerzamy zakres realizowanego programu, zapraszając nauczycieli języka polskiego, angielskiego, muzyki. Uczniowie podczas dwudniowego pobytu pogłębiają swoją wiedzę matematyczną, rozwiązują zadania konkursowe, uczestniczą w wykładach i warsztatach o zaawansowanym poziomie matematycznym. Oferta zajęć jest dostosowana jest do poziomu wiekowego. Oprócz zajęć typowo edukacyjnych uczniowie uczestniczą także w zajęciach rekreacyjnych. Piknik cieszy się dużą popularnością i jest cenioną przez uczniów i rodziców formą nagrody. Piknik matematyczny realizuje zadania szkoły społecznej: zarówno w zakresie edukacji, jak i wychowania.

   Zespół nauczycieli matematyki zaproponował dyrekcji nowatorskie rozwiązanie, realizujące tę potrzebę – potrzebę nagrody za wysiłek i pracę, potrzebę docenienia nakładu pracy. Uczniowie pilniej się uczą, ćwiczą wytrwalej, doskonalą swoje umiejętności nie tylko dla oceny, ale również po to, by wziąć udział w pikniku. Nagroda jest wymierna: uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach, poczucie wyjątkowości, satysfakcja z wysiłku. To z kolei mobilizuje do dalszej pracy. Uczeń dostrzega związek pomiędzy nakładem pracy, a jej efektem – piknik jako nagroda spełnia cel wychowawczy.

    Uczeń, który osiąga wyższe oceny z matematyki nie traci samodyscypliny w swojej pracy, ściga się sam ze sobą. Chętnie też współpracuje z innymi, pomagając im w nauce, zdając sobie sprawę, że stopień z zachowania jest jednym z wyznaczników przy zakwalifikowaniu się na piknik.

    Uczeń mający trudności widzi dla siebie szansę już na starcie, a nagroda mobilizuje go do wytrwałej pracy. 
W takim systemie współpracy uczniowie osiągają sukcesy.
    Kształtujemy w ten sposób umiejętność pracy w grupie – jedną z podstawowych umiejętności we współczesnym świecie.