• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

POLONIA RESTITUTA-  projekt literacko- historyczny

11-11-2018 |

Klasy: III gimnazjum – kontynuują literacko- historyczną wędrówkę w czasie!
Klasy: VI i VII zapraszamy do wspólnej nauki!

W roku szkolnym 2018/2019, już po raz DZIESIĄTY, wzorując się na ubiegłych latach, będziemy odkrywać związki teraźniejszości z przeszłością, zgłębiać najnowszą historię naszego kraju i narodu.
Rok 2018 jest świętem niepodległej Polski, rocznicą odzyskania wolności po 123 latach zaborów. Uczcijmy ten jubileusz, przygotowując projekt Polonia Restituta.

Serdecznie zapraszamy do pracy!

AUTORZY PROJEKTU:
mgr Małgorzata Frączek – Oleksiuk – nauczyciel języka polskiego
mgr Anna Kryńska – nauczyciel historii i  wiedzy o społeczeństwie

TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2018/2019
MIEJSCE REALIZACJI:
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Grabskiego STO
                                          Społeczne Gimnazjum nr 4 im. W. Grabskiego STO w Warszawie
UCZNIOWIE: klas VI, VII szkoły podstawowej,  III gimnazjum


CELE PROJEKTU:
Kształtowanie w uczniach poczucie odpowiedzialności obywatelskiej.
Propagowanie postaw społecznych.
Uświadomienie współzależności historii, literatury i sztuki.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania siły kreacyjnej literatury i sztuki.
Zgłębianie historii walk o wolność i nieodległość Polski.
Rozszerzenie i uzupełnienie podstawy programowej historii w gimnazjum o dzieje XX wieku.
Propagowanie nowych form kształcenia.
Kontynuacja współpracy z IPN-em.
Umiejętność planowania własnego rozwoju.
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
Rozwijanie współpracy z rodzicami i nauczycielami innych przedmiotów. 
Budowanie patriotyzmu lokalnego – Władysław Grabski – współtwórca Niepodległej.

FORMY I METODY PRACY:
metoda projektów (praca w grupie), debaty, wieczory literackie, wieczory filmowe, wycieczki

 • Lektury:
  „Przedwiośnie” (fragm.), „Na probostwie w Wyszkowie” S. Żeromski, „Kamienie
  na szaniec” K. Koźmiński, poezja grupy Skamander, poezja Jerzego Żuławskiego,
  Edwarda Słońskiego, Józefa Mączki- bardów Legionów.
 • Edukacja filmowa: film dokumentalny o J. Piłsudskim z 1935 r.
  „Szpieg w  masce” – M. Krawicz 1933 r. „Polonia Restituta” – B. Poręba. „Bitwa warszawska” – J. Hoffman, filmy dokumentalne i programy dostępne na platformach cyfrowych i w Internecie.

 • Edukacja teatralna: zgodnie z bieżącym repertuarem teatrów; teatr TV „Marszałek”- K. Lang.
 • Wycieczki:
  Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Belweder, inne.
 • Gra miejska przygotowana przez IPN –„Warszawa marszałka Piłsudskiego”.
 • Debata na stulecie odzyskania niepodległości – „Czy niepodległości nadal trzeba bronić”?

 • Lekcje muzealne w Muzeum Niepodległości, Instytucie Pamięci Narodowej
  i Domu Spotkań z Historią.

 • Żywa lekcja historii prowadzona przez Michała Rychlickiego pt. „Niepodległa”.

 • Lekcje:
  – j. polskiego (temat główny: Związki literatury z historią polskiego narodu );
  – historii (temat główny: Walka i budowanie niepodległości Polski).
  Tematy lekcji i zakres materiału dostosowany do poziomu edukacyjnego.
 • Konkurs dla uczniów i nauczycieli – Polska Niepodległa.
 • Wyjazdy na „zieloną szkołę” – zgodnie z tematem projektu.

ZAGADNIENIA REALIZOWANE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO
Powstanie państwa polskiego i okres II Rzeczypospolitej:

 • Bardowie legionów.
 • „Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei…”- los legionistów Pierwszej Brygady na podst. „Kamieni na szaniec” Karola Koźmińskiego.
 • „Miałeś, chłopie, złoty róg…”- w oparciu o opowiadanie „Na probostwie
  w Wyszkowie” S. Żeromskiego.
 • Literacka wizja wolnej ojczyzny- „Przedwiośnie” S. Żeromskiego.
 • „A wiosną- niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę…”- poeci Skamandra wobec historii.

ZAGADNIENIA REALIZOWANE NA LEKCJACH HISTORII, WIEDZY
O SPOŁECZEŃSTWIE I GODZINACH WYCHOWAWCZYCH:
Powstanie państwa polskiego i okres II Rzeczypospolitej:

 • „Nie damy pogrześć mowy” – naród w trzech zaborach.
 • Polacy wobec Wielkiej Wojny.
 • Odrodzenie państwa polskiego.
 • Kształtowanie granic.
 • Wojna polsko-radziecka.
 • „Kraj z trzech połówek”.
 • „Szalone lata dwudzieste” – kino, radio, przemiany obyczajowe.
 • Konstytucja marcowa, reforma Grabskiego.
 • Przewrót majowy i rządy sanacji.
 • Kultura II Rzeczypospolitej.

Polecane strony: