• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kompas” powstała z myślą o udzielaniu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Posiadamy uprawnienia do opiniowania
o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.

Warsztaty:                                                                                                                                       

 • Emocje w ruch! – Izabela Guzek                           
 • Warsztaty wychowawcze dla rodziców  – Ewa Ukleja                                  
 • Trening kreatywności  – Ewa Ukleja                             
 • Trening efektywnych technik uczenia się:   
  • pamięci
  • koncentracji uwagi
  • szybkiego czytania – Ewa Ukleja

Konsultacje edukacyjne

 • Język polski – Małgorzata Frączek-Oleksiuk/Beata Swebodzińska
 • Matematyka –  Jolanta Olszewska
 • Język angielski – Klaudia Piotrowska/Marta Łapińska
 • Język niemiecki – Katarzyna Bodych

NASZA KADRA:

Agnieszka Podobas – koordynator poradni

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania uzyskując certyfikat terapeuty. Ukończyła również szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, warsztaty ortograficzne, terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Ewa Ukleja

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w placówkach oświatowych (szkoły, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej). Od ponad 10 lat pedagog szkolny w Zespole Szkół STO nr 4. Dyplomowany reedukator, absolwentka Studiów Podyplomowych Psychopedagogiki Kreatywności, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz Mediacji Rodzinnej. Długoletni trener – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz treningów efektywnego uczenia się i twórczego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Właściciel firmy szkoleniowej i współtwórca programów kursów treningu pamięci, koncentracji uwagi, szybkiego czytanie i twórcze myślenie.

dr Julita Wiktorska-Zapała

Psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk humanistycznych. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii atestowaną przez PTP. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej, ukończyła szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz czteroletnie szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty PTP w zakresie terapii systemowej. Pracuje pod superwizją. Jest członkiem Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Izabela Guzek 

Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie terapii tańcem i ruchem, trener umiejętności psychospołecznych, praktyk metody „Sposoby Patrzenia”

Ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i 4-letnie szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT. Jest trenerem umiejętności psychospołecznych, absolwentką Szkoły Trenerów TROP, a także jedyną w Polsce absolwentką 2-letniego międzynarodowego szkolenia dedykowanego pracy z dziećmi i rodzinami „Sposoby Patrzenia”. Uczestniczyła w rocznym kursie Ruchu Autentycznego, sygnowanym przez Institue for Integrative Bodywork and Movement Therapy, szkoleniach z Teatru Forum i Teatru ze Społecznością, „Original Play-pierwotna zabawa” z dr O. Fred Donaldsonem. Posiada certyfikat psychoterapeuty i superwizora psychoterapii tańcem i ruchem wydane przez PSPTiR.

W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z wiedzą o ciele. Pracuje z dziećmi, dla których ekspresyjny ruch taniec i są sposobem na zbudowanie pozytywnego obrazu siebie i na wyrażenie przeżyć, dla których trudno znaleźć słowa. Pracuje terapeutycznie i w nurcie rozwoju osobistego od przeszło 10 lat.  Współtworzy Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem IBA w Warszawie, gdzie prowadzi terapię z dorosłymi, dziećmi i rodzinami, a także warsztaty i szkolenia. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi, niepełnosprawnością, autyzmem oraz z ich rodzinami.

Katarzyna Kopeć

Ukończyła studia o kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe o kierunku przygotowanie pedagogiczne w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku. Ukończyła również Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Aktualnie kształci się w Szkole Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (4 rok). Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych, prowadząc na ich potrzeby normalizacje testów, co daje praktyczne umiejętności używania narzędzi testowych.

Prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych, jak również konsultacje wychowawcze dla rodziców, mające na celu wspomaganie ich w rozwoju umiejętności niezbędnych do wychowywania i wspierania rozwoju ich dzieci. Pracuje pod stałą superwizją.

Małgorzata Frączek Oleksiuk

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel dyplomowany, od 11 lat uczy języka polskiego w Zespole Szkół STO.

Jolanta Olszewka

Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Warmińskim. Od 18 lat rozświetla mroki matematyki małym i dużym. Entuzjastka motywowania, inspirowania, wyjaśniania, odkrywania – wszystko razem z uczniem. Pasjonatka krzyżówek i łamigłówek logicznych. 

Klaudia Piotrowska

Anglistka, pedagog, wychowawca, egzaminator ustny Cambridge English na poziomie B2 i C1. Autorka i współautorka publikacji pedagogicznych. Zwolenniczka metody CLIL. Zainteresowania: filozofia i geografia (podyplomowe studia), twórczość Orhana Pamuka.

Marta Łapińska

Ukończyła  5-letnie magisterskie studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność Psychologia osobowości), studia magisterskie na Wydziale Filologii angielskiej oraz roczne szkolenie  w Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CTPB w Warszawie. 

Katarzyna Bodych

Germanistka, ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim – studia magisterskie, 16 lat pracuje w Zespole Szkół STO, przygotowuje uczniów do egzaminów państwowych od poziomu A1 do najwyższego C2 – język niemiecki jako język ojczysty, opiniuje programy nauczania języka niemieckiego oraz podręczniki. Prowadzi kursy przygotowujące na studia prawnicze, medyczne i biznesowe w krajach niemieckiego obszaru językowego.