• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Agnieszka Podobas pedagog szkolny, reedukator szkolny

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania uzyskując certyfikat terapeuty. Ukończyła również szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, warsztaty ortograficzne, terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow oraz Trening Umiejętności Społecznych.
Terapia pedagogiczna (reedukacja) polega na pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Za pomocą ćwiczeń staramy się usprawnić zaburzone funkcje.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach i indywidualnie. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb uczniów wynikających z zaleceń opinii lub sugestii rodziców i nauczycieli.
W zależności od potrzeb danego ucznia, zajęcia mają na celu: utrwalenie zasad ortograficznych, usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, orientacji przestrzennej oraz wzmocnienie sprawności grafomotorycznej.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • obserwacja i diagnoza środowiska wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej,
 • otaczanie opieką dzieci z wszelkimi problemami,
 • zabieganie o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów,
 • współpraca z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej lub stałej opieki wychowawczej,
 • psychoedukacja rodziców,
 • współpraca z wychowawcami i nauczycielami przy rozwiązywaniu problemów uczniów,
 • pośredniczenie w skierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych,
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • współpraca z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

 

Anna Bober- psycholog szkolny

Psycholog, posiadający kwalifikacje pedagogiczne. Trener umiejętności społecznych. Jej doświadczenie zawodowe dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Dotychczas współpracowała z ośrodkiem terapii, ze szkołą podstawową dla dzieci ze spektrum autyzmu, a także z fundacjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży (Synapsis, Artonomia). Ostatnie dwa lata pełniła rolę psychologa szkolnego w publicznej szkole podstawowej.

„Perspektywę, którą przyjmuję pracując z dziećmi i nastolatkami, pozwala mi patrzeć na nich jako na indywidualności z konkretnymi potrzebami oraz potencjałem. Podstawą wsparcia i skutecznej terapii jest dla mnie życzliwa relacja oparta na akceptacji i szacunku. Niezwykle ważną rolę odgrywa tu komunikacja. Bliskie jest mi podejście oparte na „porozumieniu bez przemocy” (ang. nonviolent communication), w którym bazą jest rozumienie i uwzględnianie potrzeb własnych i drugiej osoby. Podczas spotkań z dzieckiem/nastolatkiem, pracujemy wspólnie nie tylko nad konkretnymi umiejętnościami, ale też nad tym, aby „czuć się ze sobą dobrze”, aby siebie polubić i akceptować. Kluczową więc dla mnie kwestią jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu samoświadomości, poczucia własnej wartości i tożsamości, a także w kształtowaniu umiejętności samoregulacji.
Szczególną wagę przywiązuję do potrzeby samostanowienia, której komponenty – autonomia, kompetencja i więź – są wg badaczy niezbędne dla optymalnego funkcjonowania i rozwoju.”

Do zadań psychologa szkolnego należy:

wsparcie psychologiczne kiedy:

 • relacje z innymi są dla ciebie niezrozumiałe,
 • potrzebujesz wsparcia w rozpoznaniu swoich potrzeb,
 • potrzebujesz zająć się swoimi emocjami,
 • potrzebujesz pewności czy to co robisz służy Tobie i innym.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna