• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Joanna Kęsy-Świś – pedagog szkolny

Psycholog, pedagog specjalny, terapeutka Integracji Sensorycznej (SI). Studia z psychologii i pedagogiki specjalnej ukończyła w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a studia podyplomowe nadające uprawnienia do prowadzenia SI w Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie. Ukończyła również wiele kursów dodatkowych, między innymi kurs uprawniający do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, Metodę Ruchu Rozwijającego Sherborne, Terapię Ręki, Terapię Zabawą, Self-Regulation, Interwencję Kryzysową. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Edukatorów Pozytywnej Dyscypliny (PDA), posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i dla nauczycieli.  Doświadczenie zdobywała między innymi w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Telefonie Zaufania 116 111, a także w innych placówkach edukacyjnych, zarówno masowych jak i specjalnych.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • obserwacja i diagnoza środowiska wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej,
 • otaczanie opieką dzieci z wszelkimi problemami,
 • zabieganie o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów,
 • współpraca z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej lub stałej opieki wychowawczej,
 • psychoedukacja rodziców,
 • współpraca z wychowawcami i nauczycielami przy rozwiązywaniu problemów uczniów,
 • pośredniczenie w skierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych,
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • współpraca z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

 

Agnieszka Podobas reedukator szkolny

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania uzyskując certyfikat terapeuty. Ukończyła również szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, warsztaty ortograficzne, terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow oraz Trening Umiejętności Społecznych.
Terapia pedagogiczna (reedukacja) polega na pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Za pomocą ćwiczeń staramy się usprawnić zaburzone funkcje.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach i indywidualnie. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb uczniów wynikających z zaleceń opinii lub sugestii rodziców i nauczycieli.
W zależności od potrzeb danego ucznia, zajęcia mają na celu: utrwalenie zasad ortograficznych, usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, orientacji przestrzennej oraz wzmocnienie sprawności grafomotorycznej.

Renata Werpachowska – psycholog szkolny

Psycholog SWPS, mgr. resocjalizacji UW, coach, hipoterapeuta, terapeutka Integracji Sensorycznej (SI).  Ukończyła studia podyplomowe ” Porozumienie bez Przemocy” również wiele kursów np. Video Interacing Trening, Metodę Ruchu Rozwijającego Sherborne, Terapię Zabawą, Self-Regulation. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w pracując w Fundacji SYNAPSIS prowadząc diagnozę i terapię osób w spektrum i ich rodzin. Obecnie pracuje również w 27 LO im. T. Czackiego. Od wielu lat prowadzi szkolenia w zakresie autyzmu i wsparcia psychologicznego nauczycieli. Ma doświadczenie  w używaniu wirtualnej rzeczywistości w edukacji. Ma doświadczenie  w edukacji i wsparciu psychologicznym rodziców. Pracuje w nurcie empatii.

Do zadań psychologa szkolnego należy:

wsparcie psychologiczne kiedy:

 • relacje z innymi są dla ciebie niezrozumiałe,
 • potrzebujesz wsparcia w rozpoznaniu swoich potrzeb,
 • potrzebujesz zająć się swoimi emocjami,
 • potrzebujesz pewności czy to co robisz służy Tobie i innym.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna