• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zespół do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Agnieszka Podobas – reedukator szkolny

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania uzyskując certyfikat terapeuty. Ukończyła również szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, warsztaty ortograficzne, terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow oraz Trening Umiejętności Społecznych.
Terapia pedagogiczna (reedukacja) polega na pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Za pomocą ćwiczeń staramy się usprawnić zaburzone funkcje.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach i indywidualnie. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb uczniów wynikających z zaleceń opinii lub sugestii rodziców i nauczycieli.
W zależności od potrzeb danego ucznia, zajęcia mają na celu: utrwalenie zasad ortograficznych, usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, orientacji przestrzennej oraz wzmocnienie sprawności grafomotorycznej.

Ewa Ukleja – pedagog szkolny

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w placówkach oświatowych (szkoły, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej). Od ponad 10 lat pedagog szkolny w Zespole Szkół STO nr 4. Dyplomowany reedukator, absolwentka Studiów Podyplomowych Psychopedagogiki Kreatywności, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz Mediacji Rodzinnej. Długoletni trener „Szkoły dla rodziców i wychowawców” oraz treningów efektywnego uczenia się i twórczego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współtwórca programów kursów treningu pamięci, koncentracji uwagi, szybkiego czytanie i twórcze myślenie.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • obserwacja i diagnoza środowiska wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej,
 • otaczanie opieką dzieci z wszelkimi problemami,
 • zabieganie o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów,
 • współpraca z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • przeprowadzanie pedagogizacji rodziców,
 • współpraca z wychowawcami i nauczycielami przy rozwiązywaniu problemów uczniów,
 • pośredniczenie w skierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych,
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • współpraca z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna