• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

PROJEKT DEUTSCH PLUS DLA NAJLEPSZYCH SZKÓŁ

15-09-2019 |

PROJEKT DEUTSCH PLUS DLA NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Od roku szkolnego 2019/2020 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Grabskiego została wybrana do uczestnictwa w Projekcie DEUTSCH PLUS przy współpracy Instytutu Goethego w Warszawie – instytucji przeprowadzającej egzaminy państwowe.

Projekt ten objęty jest również patronatem Ambasady Niemiec.

Do projektu zostały wybrane szkoły osiągające najwyższe wyniki nauczania języka niemieckiego (wyniki egzaminów zewnętrznych, egzaminy państwowe, wyniki konkursów).

Udział w projekcie jest nagrodą i wyróżnieniem, ponieważ do udziału zapraszane są najlepsze szkoły w całej Polsce.

Celem projektu jest:

 1. a) stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku;
 2. b) Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce;
 3. c) zaangażowanie w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach;
 4. d) aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

Korzyści z udziału w projekcie:

DLA SZKOŁY

 1. a) członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus);
 2. b) współpraca z Goethe-Institut;
 3. c) patronat Ambasady Niemiec w Polsce;
 4. d) doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego;
 5. e) wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”;
 6. f) poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez);
 7. g) zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie.

DLA UCZNIÓW

 1. a) możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami;
 2. b) udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska;
 3. c) spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec;
 4. d) udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning);
 5. e) udział w bezpłatnych lekcjach Skype.