• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Szanowni Państwo…

27-07-2018 |

Szanowni Państwo!

Od 1 sierpnia 2018 funkcje wicedyrektora ZS STO będzie pełniła p. Małgorzata Lipska. P. Lipska jest doświadczonym nauczycielem, dyrektorem, trenerem Centrum Edukacji Obywatelskiej, ekspertem w zakresie oceniania kształtującego, była pracownikiem Kuratorium Oświaty oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Do 17 sierpnia 2018 p. dyr. Jaskólska będzie przekazywała obowiązki wicedyrektora p. Lipskiej.

Z poważaniem
Elżbieta Rakoczy