• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Uchwały Zarządu 25 SKT STO

Uchwały Zarządu 25 SKT STO

 1. Uchwała nr 20/2013 z dnia 4 grudnia 2013 o nowym podziale funkcji w Zarządzie 25 SKT STO.
 2. Uchwała nr 21 i 22/2014 z 20 listopada 2014 o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych koła i szkoły.
 3. Uchwała nr 23/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. o nowym podziale funkcji członków Zarządu 25 SKT STO.
 4. Uchwała nr 24/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. o zakupie i instalacji programu Symfonia
 5. Uchwała nr 25/2014 z dnia 17 grudnia 2014 przyjął zmiany w regulaminie Zarządu 25 SKT STO.
 6. Uchwała nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 o przyjęciu budżetu na rok szkolny 2014/2015.
 7. Uchwała nr 2/2015 z dnia 11 lutego 2015 o aktualizacji wynagrodzenia p. dyrektor Anny Jaskólskiej.
 8. Uchwała nr 3/2015z dnia 11 lutego 2015 o utworzeniu w roku szkolnym 2015/2016 dwóch klasy „0” pod warunkiem wpłacenia wpisowego przez minimum 12 uczniów.
 9. Uchwała nr 4/2015z dnia 11 lutego 2015 o utworzeniu w roku szkolnym 2015/2016 dwóch klas „1” gimnazjum pod warunkiem wpłacenia wpisowego przez minimum 12 uczniów.
 10. Uchwała nr 5/2015 z dnia 17 marca 2015 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 SKT STO w dniu 19 maja 2015 roku.
 11. Uchwała nr 6/2015 z dnia 17 marca 2014 o zmianie treści zapisu w umowie
 12. Uchwała nr 5/2016 z dnia 9.03.2016 o podziale funkcji w Zarządzie nowej kadencji.
 13. Uchwała  nr 6/2016 z dnia 16.03.2016 o utworzeniu dwóch klas rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17. o świadczeniu usług edukacyjnych dotyczących opłaty wpisowego.
 14. Uchwała nr 7/2015 z dnia 17 marca 2015 roku o przekazaniu 12.000 zł z tytułu Radosnej Szkoły z konta 25 SKT STO na konto Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.
 15. Uchwała nr 8/2015 z dnia 27 marca 2015 roku o przyjęciu nowego członka Koła.
 16. Uchwała nr 9/2015 z 13 kwietnia o zagospodarowaniu terenu na Dzieci Warszawy pod boisko wielofunkcyjne.
 17. Uchwała nr 10/2015 z dnia 19 kwietnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr 5/2015 dotyczącej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 SKT STO w dniu 19 maja 2015 roku.
 18. Uchwała nr 11/2015 z dnia 6 maja 2015 dotycząca adaptacji dodatkowych powierzchni dla klas „O”- raj dla zerówek.
 19. Uchwała nr 12/2015 z dnia 6 maja 2015 o pozostawieniu w r.szk. 2015/2016 klas IV w budynku na Dzieci Warszawy.
 20. Uchwała nr 15/2015 z dnia 13 lipca 2015 o powierzeniu obowiązków Prezesa Zarządu 25 SKT STO pani Joannie Sosnowskiej.
 21. Uchwała nr 16/2015 z dnia 13 lipca 2015 o powołaniu na funkcję Sekretarza Zarządu pana Olesa Yakymiva.
 22. Uchwała nr 17/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 o  przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr  4 im. Władysława Grabskiego obowiązującego od dnia 1.09.2015.
 23. Uchwała nr 18/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 o  przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Społecznego Gimnazjum nr  4   im. Władysława Grabskiego obowiązującego od dnia 1.09.2015.
 24. Uchwała nr 19/2015 z dnia 22 września 2015 w sprawie zamiaru utworzenia Przedszkola Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.
 25. Uchwała nr 20/2015 z dnia 30 września 2015 o uproszczonym sprawozdaniu finansowym.
 26. Uchwała nr 21/2015 z dnia 30 września 2015 o ustaleniu wysokości opłaty za zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2015/2016.
 27. Uchwała nr 22/2015 z dnia 30 września 2015 w sprawie współpracy w roku szkolnym 2015/2016 z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną p. Anny Dobosz.
 28. Uchwała nr 23/2015 z dnia 30 września 2015 o  przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej nr  4 im. Władysława Grabskiego
 29. Uchwała nr 24/2015 z dnia 30 września 2015 o  przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Społecznego Gimnazjum nr  4   im. Władysława Grabskiego
 30. Uchwała nr 25/2015 z dnia 26 października 2015 o zatwierdzeniu preliminarza budżetowego na rok szkolny 2015/16
 31. Uchwała nr 26/2015 z dnia 26 października 2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Szkół STO w Warszawie, ul. Traktorzystów 16 za rok obrotowy 01.09.2014 – 31.08.2015
 32. Uchwała nr 27/2015 z dnia 26 października 2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 25 SKT STO w Warszawie za rok obrotowy 01.09.2014 – 31.08.2015
 33. Uchwała nr 28/2015 z dnia 21 grudnia 2015 oprzyjęciu nowego członka Koła.
 34. Uchwała nr 1/2016 z dnia 28.01.2016 o przyjęciu nowych członków Koła.
 35. Uchwała nr 2/2016 z dnia 28.01.2016 o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 Samodzielnego Koła Terenowego STO w Warszawie  w dniu 9.03.2016.
 36. Uchwała nr 3/2016 z dnia 1.03.2016 o przyjęciu nowych członków Koła.
 37. Uchwała nr 4/2016 z dnia 1.03.2016 o zatwierdzeniu  szczegółowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 Samodzielnego Koła Terenowego STO w Warszawie z dnia 09.03.2016.
 38. Uchwała nr 5/2016 z dnia 9.03.2016 o podziale funkcji w Zarządzie nowej kadencji.
 39. Uchwała  nr 6/2016 z dnia 16.03.2016 o utworzeniu dwóch klas rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17.
 40. Uchwała nr 7/2016 z dnia 20.04.2016 o nagrodzie jubileuszowej.
 41. Uchwała nr 8/2016 z dnia 20.04.2016 o wysokości czesnego w roku szkolnym 2016/2017.
 42. Uchwała nr 9/2016 z dnia 3.06.2016 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 Samodzielnego Koła Terenowego STO w Warszawie w dniu 22.06.2016.
 43. Uchwała nr 10/2016 z dnia 17.06.2016 o podpisaniu umowy z firmą MK Sport Mariusz Kowalczyk na położenie sztucznej trawy na placu zabaw na Dzieci Warszawy 42.
 44. Uchwała nr 11/2016 z dnia 17.06.2016 o przeznaczeniu 25 tysięcy PLN na zakup sprzętu komputerowego.
 45. Uchwała nr 12/2016 z dnia 17.06.2016 o powołaniu inwestora zastępczego.
 46. Uchwała nr 13/2016 z dnia 17.06.2016 o przyjęciu nowego członka 25 SKT STO.
 47. Uchwała nr 14/2016 z dnia 17.06.2016 o przyjęciu arkusza organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 2016/17.
 48. Uchwała nr 15/2016 z dnia 22.06.2016 o podziale funkcji w Zarządzie.
 49. Uchwała nr 16/2016 z dnia 14.09.2016 w sprawie zatrudnienia psychologa do obsługi Zespołu Szkół STO.
 50. Uchwała nr 17/2016 z dnia 14.09.2016 o przyznaniu premii dla Dyrektor Szkoły.
 51. Uchwała nr 18/2016 z dnia 19.10.2016 w spawie preliminarza budżetowego na rok szkolny 2016/17.
 52. Uchwała nr 19/2016 z dnia 19.10.2016 o Sprawozdaniu Finansowym Zespołu Szkół STO za rok obrotowy.
 53. Uchwała nr 20/2016 z dnia 19.10.2016 o Sprawozdaniu Finansowym 25 SKT STO w Warszawie za rok obrotowy.
 54. Uchwała nr 21/2016 z dnia 19.10.2016 o podpisaniu aneksu do umowy o pracę z Panią Anną Jaskólską.
 55. Uchwała nr 22/2016 z dnia 29.11.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 56. Uchwała nr 23/2016 z dnia 16.12.2016 w sprawie logo Zespołu Szkół STO.
 57. Uchwała nr 1/2017 z dnia 27.04.2017 w sprawie utworzenia czwartej klasy „4” w roku szkolnym 2017/2018
 58. Uchwała nr 2/2017 z dnia 27.04.2017 o wysokości czesnego w roku szkolnym 017/2018
 59. Uchwała nr 3/2017 z dnia 12.06.2017 w sprawie wentylacji w budynku Szkoły na ul. Traktorzystów 16.
 60. Uchwała nr 4/2017 z dnia 12.06.2017 w sprawie inwestycji i remontów w okresie wakacyjnym.
 61. Uchwała nr 5/2017 z dnia 12.06.2017 w sprawie modernizacji boiska w lokalizacji na Traktorzystów 16.
 62. Uchwała nr 6/2017 z dnia 12.06.2017  w sprawie modernizacji sieci informatycznej Szkoły.
 63. Uchwała nr 7/2017 z dnia 12.06.2017 w sprawie Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO.
 64. Uchwała nr 8/2017 z dnia 12.06.2017  o  przyjęciu arkusza organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 2017/18.
 65. Uchwała nr 9/2017 z dnia 21.06.2017 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól.
 66. Uchwała nr 10/2017 z dnia 30.06.2017 w sprawie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 67. Uchwała nr 11/2017 z dnia 27.09.2017 w sprawie opieki psychologicznejw Zespole Szkół STO.
 68. Uchwała nr 12/2017 z dnia 27.09.2017 o podziale funkcji w Zarządzie Koła.
 69. Uchwała nr 13/2017 z dnia 9.11.2017 o Sprawozdaniu Finansowym 25 SKT STO w Warszawie za rok obrotowy 01.09.2016
 70. Uchwała nr 14/2017 z dnia 17.11.2017 o Sprawozdaniu Finansowym Zespołu Szkół STO za rok obrotowy 01.09.2016 r. – 31.08.2017.
 71. Uchwała nr 15/2017 z dnia 18.12.2017 w spawie preliminarza budżetowego na rok szkolny 2017/18.
 72. Uchwała nr 1/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie budżetu partycypacyjnego przy realizacji projektów finansowanych ze środków z odpisów 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.
 73. Uchwała nr 2/2018 z dnia 21.02.2018 w sprawie procesu rekrutacyjnego narok szkolny 2018/19 oraz lokalizacji klas w roku szkolnym 2018/19.
 74. Uchwała nr 3/2018 z dnia 21.02.2018 *o przyjęciu nowego członka 25 SKT STO.
 75. Uchwała nr 4/2018 z dnia 27.03.2018 w sprawie odpisów od przychodów z czesnego Zespołu Szkół na finansowanie działalności statutowej oraz pokrycie kosztów administracji Towarzystwa.
 76. Uchwała nr 5/2018 z dnia 30.04.2018 o wysokości czesnego w roku szkolnym 2018/2019.
 77. Uchwała nr 6/2018 z dnia 27.06.2018 w sprawie inwestycji i remontów w okresie wakacyjnym.
 78. Uchwała nr 7/2018 z dnia 27.06.2018 o przyjęciu arkusza organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 2018/19.
 79. Uchwała nr 8/2018 z dnia 19.09.2018 o przyznaniu premii dla Dyrektor Szkoły.
 80. Uchwała nr 9/2018 z dnia 19.09.2018 w sprawie Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO.
 81. Uchwała nr 10/2018 z dnia 19.09.2018 w sprawie Statutu Społecznego Gimnazjum Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO.
 82. Uchwała nr 11/2018 z dnia 22.11.2018 o Sprawozdaniu Finansowym 25 SKT STO w Warszawie za rok obrotowy 2017/18.
 83. Uchwała nr 12/2018 z dnia 22.11.2018 o Sprawozdaniu Finansowym Zespołu Szkół STO za rok obrotowy 2017/18.
 84. Uchwała nr 13/2018 z dnia 22.11.2018 w spawie preliminarza budżetowego na rok szkolny 2018/19.
 85. Uchwała nr 14/2018 z dnia 22.11.2018 w sprawie procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20.
 86. Uchwała nr 15/2018 z dnia 22.11.2018 w sprawie odpisów od przychodów z czesnego Zespołu Szkół  na finansowanie działalności statutowej oraz  pokrycie kosztów administracji Towarzystwa.
 87. Uchwała nr 1/2019 z dnia 23.01.2019 o przyjęciu nowego członka 25 SKT STO.
 88. Uchwała nr 2/2019 z dnia 23.01.2019 o Szkolnym Funduszu Stypendialnym. 
 89. Uchwała nr 3/2019 z dnia 23.01.2019 o zwołania  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 Samodzielnego Koła Terenowego STO w Warszawie w dniu 18.02.2019.
 90. Uchwała nr 4/2019 z dnia 23.01.2019 o zatwierdzeniu  szczegółowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 SKT STO w Warszawie z dnia 18.02.2019.
 91. Uchwała nr 5/2019 z dnia 12.02.2019 o przyjęciu nowego członka 25 SKT STO.
 92. Uchwała nr 6/2019 z dnia 18.02.2019 o podziale funkcji w Zarządzie nowej kadencji
 93. Uchwała nr 7/2019 z dnia 25.04.2019 o przyznaniu premii dla Dyrektor Szkoły.
 94. Uchwała nr 8/2019 z dnia 29.05.2019 o wysokości czesnego w roku szkolnym 2019/2020.
 95. Uchwała nr 9/2019 z dnia 29.05.2019 w sprawie procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20.
 96. Uchwała nr 10/2019 z dnia 10.07.2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 97. Uchwała nr 11/2019 z dnia 10.07.2019 w sprawie inwestycji i remontów w okresie wakacyjnym.
 98. Uchwała nr 12/2019 z dnia 29.10.2019 o zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 2019/20.
 99. Uchwała nr 13/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO.
 100. Uchwała nr 14/2019 z dnia 29.10.2019 o Szkolnym Funduszu Stypendialnym w roku szkolnym 2019/20.
 101. Uchwała nr 15/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie budżetu partycypacyjnego przy realizacji w roku szkolnym 2019/20 projektów finansowanych ze środków z odpisów 1% podatku dochodowego na rzecz OPP.
 102. Uchwała nr 16/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie zapewniania uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
 103. Uchwała nr 17/2019 z dnia 29.10.2019 w spawie preliminarza budżetowego na rok szkolny 2019/20.
 104. Uchwała nr 18/2019 z dnia 29.10.2019 w sprawie procesu rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21.
 105. Uchwała nr 19/2019 z dnia 29.10.2019 o przyjęciu nowego członka 25 SKT STO.
 106. Uchwała nr 20/2019 z dnia 26.11.2019 o Sprawozdaniu Finansowym 25 SKT STO w Warszawie za rok obrotowy 2018/19.
 107. Uchwała nr 21/2019 z dnia 26.11.2019 o Sprawozdaniu Finansowym Zespołu Szkół STO za rok obrotowy 2018/19.
 108. Uchwała nr 22/2019 z dnia 26.11.2019 o przekazaniu środków na konto Szkoły Podstawowej nr 4 STO im. Władysława Grabskiego w Warszawie.
 109. Uchwała nr 1/2020 z dnia 27.01.2020  o podziale funkcji w Zarządzie.
 110. Uchwała nr 2/2020 z dnia 28.04.2020 o wysokości czesnego w maju 2020 oraz rozliczeniach za Zieloną szkołę w roku szkolnym 2019/2020.
 111. Uchwała nr 3/2020 z dnia 05.05.2020  w sprawie zawieszenia zajęć na czas oznaczony w oddziale przedszkolnym prowadzonym przez  SSP nr 4 im. Władysława Grabskiego STO.
 112. Uchwała nr 4/2020 z dnia 08.05.2020 w sprawie odpisów od przychodów z czesnego Szkoły na finansowanie działalności statutowej oraz pokrycie kosztów administracji Towarzystwa.
 113. Uchwała nr 5/2020 z dnia 23.06.2020 w sprawie inwestycji i remontów w okresie wakacyjnym.
 114. Uchwała nr 6/2020 z dnia 23.06.2020 o wysokości czesnego w roku szkolnym 2020/2021
 115. Uchwała nr 7/2020 z dnia 24 września 2020 roku o zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 2020/21.
 116. Uchwała nr 8/2020 z dnia 24 września 2020 roku o Szkolnym Funduszu Stypendialnym w roku szkolnym 2020/21.
 117. Uchwała nr 9/2020 z dnia 26 września 2020 roku o obniżce wysokości czesnego od dnia 1 października 2020.
 118. Uchwała nr 10/2020 z dnia 12 października 2020 o zawieszeniu zajęć dla klas 1a, 1b, 1c od dnia 12.10.2020 do dnia 17.10.2020.
 119. Uchwała nr 11/2020 z dnia 19 października 2020 w sprawie zawieszenia zajęć z powodu sytuacji epidemiologicznej.
 120. Uchwała nr 12/2020 z dnia 22 października 2020 w sprawie Procedury zawieszenia zajęć w SSP nr 4 im. Władysława Grabskiego STO ze względu na sytuację epidemiologiczną.
 121. Uchwała nr 13/2020 z dnia 25 listopada 2020 w sprawie doprecyzowania zapisów uchwały Zarządu 25 SKT STO nr 2/2020 z dnia 28 kwietnia 2020.
 122. Uchwała nr 14/2020 z dnia 29 listopada 2020 o Sprawozdaniu Finansowym 25 SKT STO w Warszawie za rok obrotowy 2019/20.
 123. Uchwała nr 15/2020 z dnia 30 listopada 2020 o Sprawozdaniu Finansowym SSP nr 4 im. Władysława Grabskiego STO za rok obrotowy 2019/20.
 124. Uchwała nr 16/2020 z dnia 17 grudnia 2020 o przekazaniu pieniędzy z funduszu statutowego 25 SKT STO na konto SSP nr 4 im. Władysława Grabskiego STO.
 125. Uchwała nr 17/2020 z dnia 17 grudnia 2020 o wynikach finansowych działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kompas w roku obrotowym 2019/20.
 126. Uchwała nr 1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 w spawie preliminarza budżetowego na rok szkolny 2020/21.
 127. Uchwała nr 2/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 o sytuacji z wynajęciem nieruchomości na Dzieci Warszawy 42.
 128. Uchwała nr 3/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 o przyjęciu nowych członków do 25 SKT STO.
 129. Uchwała nr 4/2021 z dnia 5 maja 2021 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 SKT STO
 130. Uchwała nr 5/2021 z dnia 12 maja 2021 o przyjęciu nowych członków do 25 SKT STO
 131. Uchwała nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021 o podziale funkcji w Zarządzie nowej kadencji
 132. Uchwała nr 7/2021 z dnia 31 maja 2021 w sprawie utworzenia dwóch klas „0” w roku szkolnym 2021/2022
 133. Uchwała nr 8/2021 z dnia 31 maja 2021 w sprawie przekazania środków z odpisów 1% podatku dochodowego (na rzecz OPP) na potrzeby projektów realizowanych w roku szkolnym 2020/2021 w ramach budżetu partycypacyjnego
 134. Uchwała nr 9/2021 z dnia 31 maja 2021 o wprowadzeniu zmiany w Regulaminie Funduszu Stypendialnego
 135. Uchwała nr 10/2021 z dnia 15 czerwca 2021 o zmianie wysokości czesnego w roku szkolnym 2021/2022
 136. Uchwała nr 11/2021 z dnia 15 czerwca 2021 w sprawie inwestycji i remontów w okresie wakacyjnym
 137. Uchwała nr 12/2021 z dnia 15 czerwca 2021 o przyjęciu nowych Członków 25 SKT STO
 138. Uchwała nr 13/2021 z dnia 15 czerwca 2021 o wykreśleniu Członków 25 SKT STO
 139. Uchwała nr 14/2021 z dnia 3 listopada 2021 w sprawie preliminarza budżetowego na rok szkolny 2021/2022
 140. Uchwała nr 15/2021 z dnia 3 listopada 2021 w sprawie zawarcia umowy najmu budynku przy Dzieci Warszawy
 141. Uchwała nr 16/2021 z dnia 30 listopada 2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 25 SKT STO za rok obrotowy 2020
 142. Uchwała nr 17/2021 z dnia 30 listopada 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 143. Uchwała nr 18/2021 z dnia 8 grudnia 2021 o zmianie wysokości czesnego od 1 lutego 2022
 144. Uchwała nr 19/2021 z dnia 8 grudnia 2021 w sprawie zmian do Statutu Szkoły oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie
 145. Uchwała nr 1/2022 z dnia 17 lutego 2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 SKT STO
 146. Uchwała nr 2/2022 z dnia 17 lutego 2022 w sprawie przyjęcia nowych Członków do Koła
 147. Uchwała nr 3/2022 z dnia 17 lutego 2022 w sprawie utworzenia dodatkowej klasy „1” w roku szkolnym 2022/2023.
 148. Uchwała nr 3/2022 z dnia 17 lutego 2022 w sprawie utworzenia dodatkowej klasy „1” w roku szkolnym 2022/2023.
 149. Uchwała nr 4/2022 z dnia 8 marca 2022 o podziale funkcji w Zarządzie 25 SKT STO nowej kadencji.
 150. Uchwała nr 5/2022 z dnia 8 marca 2022 o przyjęciu do szkoły dzieci z Ukrainy.
 151. Uchwała nr 6/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie przekazania środków z odpisów 1% podatku dochodowego na rzecz OPP na potrzeby projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego
 152. Uchwała nr 7/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zatwierdzenia podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.
 153. Uchwała nr 8/2022 z dnia 8 czerwca 2022 o zmianie wysokości czesnego w roku szkolnym 2022/2023.
 154. Uchwała nr 9/2022 z dnia 8 czerwca 2022 w sprawie inwestycji i remontów w okresie wakacyjnym.
 155. Uchwała nr 10/2022 z dnia 8 czerwca 2022 w sprawie utworzenia funduszu wsparcia uczniów w zdarzeniach losowych.
 156. Uchwała nr 11/2022 z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie zlecenia budowy wentylacji w budynku przy Traktorzystów 16
 157. Uchwała nr 12/2022 z dnia 21 sierpnia 2022 w sprawie zlecenia dodatkowych prac w budynku przy Traktorzystów 16
 158. Uchwała nr 13/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 159. Uchwała nr 14/2022 z dnia 15 września 2022 w sprawie zmian do Statutu Szkoły oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie
 160. Uchwała nr 15/2022 z dnia 13 października 2022 w sprawie preliminarza budżetowego na rok szkolny 2022/2023
 161. Uchwała nr 16/2022 z dnia 13 października 2022 w sprawie rezygnacji z członkostwa w 25 SKT STO
 162. Uchwała nr 17/2022 z dnia 29 listopada 2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 25 SKT STO za rok obrotowy 2021.
 163. Uchwała nr 18/2022 z dnia 1 grudnia 2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO za rok obrotowy 2021.
 164. Uchwała nr 1/2023 z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie utworzenia dodatkowej klasy „1” w roku szkolnym 2023/2024
 165. Uchwała nr 2/2023 z dnia 17 marca 2023 w sprawie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dla OPP
 166. Uchwała nr 3/2023 z dnia 25 maja 2023 o zmianie wysokości czesnego w roku szkolnym 2023/2024
 167. Uchwała nr 4/2023 z dnia 25 maja 2023 w sprawie inwestycji i remontów w okresie wakacyjnym
 168. Uchwała nr 5/2023 i Uchwała nr 6/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.