• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Wieści sejmikowe

21-11-2018 |

Na ostatnich zebraniach Sejmiku omawialiśmy następujące kwestie:
1. plan pracy Sejmiku na cały rok,
2. budżet  partycypacyjny,
3. organizacja Dnia Kredki 22.11,
4. przygotowanie Andrzejek,
5. zbieranie 104 dobrych uczynków 
6. dyskusja nad zorganizowaniem akcji charytatywnej w szkole 
7. sprawy różne.

ad 1. Ustaliliśmy w drodze głosowania plan pracy Sejmiku. Staraliśmy się dopasować grafik do zaplanowanych już imprez szkolnych i ograniczyć się do 2 imprez w miesiącu. Niektóre nasze działania będą obejmować kilka miesięcy.
ad 2. Rozmawialiśmy o budżecie partycypacyjnym czyli zasobach finansowych zebranych z 1% na rzecz naszego koła STO. Przedstawiciele klas mieli to przedyskutować w klasach z wychowawcami. Dzisiaj zgłoszono nam 2 projekty – zakupu strojów na tańce ludowe, które dzieci ćwiczą w świetlicy z p. Anią Delegacz oraz zorganizowania turnieju piłkarskiego wiosną. Czekamy na kolejne pomysły. Ustaliliśmy, że będziemy prowadzić akcję reklamową, by zachęcić większą liczbę rodziców do płacenia 1% na nasze koło, zrobimy ulotki, nagramy filmik.
ad 3. Dzień Kredki 22.11
Przedstawiciele Sejmiku lub klas przychodzą o 8.15 w środę 21.11 do p. Małgosi Becmer do kl. 1a i losują kolor kredki, w jakim każda klasa wykona dowolny rysunek w formacie A4. Chcemy, by pracę tworzyła cała klasa. Gotowe rysunki wywieszamy na I piętrze wokół kartki z napisem Dzień Kredki.ad 4. Ustaliliśmy, że Andrzejki odbędą się 30.11 w godz. 15.30-16.30. Udział w nich jest dobrowolny. Każda klasa zakłada ubranka w kolorze wylosowanej kredki. Wszystkie świetlice klas 0-III proszone są o wykonanie elementów dekoracji: duszki, koty, sowy, nietoperze, klucze, pajęczyny, pająki, kocioł.
ad 5. Zbieramy 104 dobre uczynki. Jeśli zrobicie coś dobrego w szkole dla swojego kolegi, nauczyciela, rodzica, napiszcie lub narysujcie na kartce i włóż ją do odpowiedniej koperty. Szczegóły akcji znajdują się na tablicy sejmikowej.   
ad 6. Postanowiliśmy zorganizować akcję charytatywną, ale  szczegóły poznamy za tydzień. Klasy mają przedyskutować to jeszcze na zajęciach z wychowawcami.
ad 7. Prężnie działa Zespół Nakrętkowców. Dziękujemy wszystkim, którzy opróżniają torby i wrzucają zakrętki do pudełka.
Prosimy wszystkich członków Sejmiku o wykonanie kart-wizytówek na tablicę sejmikową. Dzieci dostały już wzory do domu.
21.11 jest Dniem Życzliwości i Pozdrowień- tego dnia bądźmy dla siebie mili i wyrozumiali.

Dobrej zabawy życzą opiekunki Sejmiku,
Edyta Golub-Trąbińska
Małgorzata Becmer