• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Wyniki egzaminów

17-06-2019 |

Z radością prezentujemy Państwu informację o średnich wynikach egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego.  Gratulujemy uczniom i dziękujemy za systematyczną pracę oraz konsekwencję w działaniu.

Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu  w kolejnych latach nauki.

Jesteśmy z Was dumni.

Dziękujemy nauczycielom za wpieranie uczniów w przygotowaniach do egzaminów, wspieraniu ich w codziennej pracy oraz w motywowaniu w dążeniu do celu.