• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

Zapytania ofertowe na przewóz uczniów Zespołu Szkół STO

21-05-2019 |

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego

02-495 Warszawa ul. Traktorzystów 16

www.sto4.edu.pl, sekretariat@sto4.edu.pl

Tel/fax 502 350 624

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przewóz uczniów Zespołu Szkół STO

z budynków szkoły mieszczących się:

  1. Warszawa ul. Traktorzystów 16
  2. Warszawa ul. Dzieci Warszawy 42A

na zajęcia wychowania fizycznego do hali sportowej znajdującej się w Warszawie przy ul. Rybnickiej 25

oraz na pływalnię, która znajduje się w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 3.

Średnia tygodniowa ilość godzin pracy – 37, autokar minimum 54 osobowy z pasami bezpieczeństwa.

Przykładowy plan przejazdów:

 

 l.p.

dzień

czas od – do

zajęcia

1

poniedziałki

8.30 – 16.30

WF z Dzieci W-wy
od 8.30 do ok.14.10,             
( trzy grupy po 2 godz.) z Traktorzystów

od 14.45 do ok. 16.30 
( jedna grupa 2 godz.)

2

wtorki

8.00 – 15.30

WF z Traktorzystów 4 grupy
po 2 godz.

3

wtorki

13.00 – 15.15

pływalnia z Dzieci W-wy  ( dwie grupy)

4

środy

10.55 – 13.35

WF z Traktorzystów 2 grupy po 2 godz.

5

środy

13.00 – 16.20

Pływalnia z Dzieci W-wy (jedna grupa ) z Traktorzystów dwie grupy

6

czwartek

8.30 – 16.30

WF z Dzieci W-wy od 8.30 do ok.14.10, ( trzy grupy po 2 godz.) z Traktorzystów od 14.45 do ok. 16.30 ( jedna grupa 2 godz.)

7

piątek

8.00 – 15.30

WF z Traktorzystów cztery grupy  po 2 godz.

Przejazd jednej grupy to przejazd w dwie strony (zawiezienie i powrót).

 

Zespół Szkół STO do 1 września przekazuje plan przewozów.

Szkoła może wykorzystywać autokar do przewozów poza planem, po uzgodnieniu z „Przewoźnikiem”.

Jeżeli przewozy te odbywają się w ramach godzin planowych, szkoła nie ponosi z ich tytułu dodatkowych kosztów.

Odwołanie wykonania usługi skutkuje odliczeniem należności  jeżeli nastąpi do siedmiu dni wcześniej.

Płatności będą regulowane przelewem w ciągu 7 dni od daty dostarczenia faktury.

Prosimy o:

  1. Podanie ceny za 1 godzinę wykonywania usługi.
  2. Podanie ceny za 1 km przewozu ( w wypadku dalszych wycieczek).
  3. Przedstawienie dokumentów związanych z działalnością firmy: licencja na przewozy osób, KRS.
  4. Informacji o firmie, takich jak: czas jej istnienia, stan techniczny, rodzaj i ilości pojazdów, kwalifikacje i doświadczenie pracowników, opinie dotychczasowych kontrahentów .

Oferty prosimy składać  do 15 czerwca 2019 r.

 

                                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół STO

                                                                                                                      Elżbieta Rakoczy