• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

04-12-2021 | J. Rdzanek

W roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy pakiet pomocy psychologiczno – pedagogicznej dedykowany uczniom i rodzicom. Zapraszamy do rozmów, spotkań. Razem łatwiej będzie nam przetrwać trudny dla wszystkich czas.    

Oferujemy:

  • rozmowy indywidualne i grupowe
  • mediacje
  • spotkania grupowe
  • obserwacje i analiza sytuacji klasowych i uczniów
  • pomoc przy trudnościach w uczeniu się i organizacji nauki
  • stałą współpracę wychowawca – pedagog szkolny –   psycholog szkolny – reedukator.