• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

04-12-2020 | J. Rdzanek

W ostatnich miesiącach po raz kolejny przyszło nam się wspólnie mierzyć z trudną dla wszystkich sytuacją. Jesteście w domach, nie macie możliwości bezpośredniego kontaktowania się ani z rówieśnikami ani z nauczycielami. Nie wszystkim służy kontakt zdalny. Przed nami jeszcze wiele tygodni funkcjonowania w domach. Na co dzień napotykacie na różne trudności i nie zawsze umiecie sobie poradzić w sytuacji pandemii.
Przygotowaliśmy pakiet pomocy psychologiczno – pedagogicznej dedykowany uczniom i rodzicom. Zapraszamy do rozmów, spotkań. Razem łatwiej będzie nam przetrwać trudny dla wszystkich czas.    

Oferujemy:

  • rozmowy indywidualne i grupowe
  • mediacje
  • spotkania grupowe
  • obserwacje i analiza sytuacji klasowych i uczniów
  • pomoc przy trudnościach w uczeniu się i organizacji nauki
  • stałą współpracę wychowawca – pedagog szkolny –   psycholog szkolny – reedukator.