• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka angielskiego

22-01-2018 |

Zespół Języka Angielskiego to grupa wykwalifikowanych nauczycieli otwartych na innowacje w nauczaniu i dbających o optymalny rozwój swoich uczniów.

I-INNOWACJE
Zajęcia prowadzimy kładąc nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu: tablic interaktywnych, pracy z gramatyczną platformą internetową MyGrammar Lab. W naszej szkole na lekcjach angielskiego mówimy po angielsku!

C-CERTYFIKATY
Do dobrej praktyki w naszym Zespole należy przygotowywanie naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów CAMBRIDGE ESOL z języka angielskiego. Od dziewięciu lat, do certyfikatów z języka angielskiego przystępuje w naszym Zespole Szkół corocznie ponad 100 uczniów odnosząc sukcesy na poziomach A1-C1 wg skali CEFR Rady Europejskiej. Już kolejny rok nasza szkoła otrzymuje zaszczytny tytuł Cambridge English Preparation Centre, co jest bezstronną miarą jakości naszej pracy i nauki języka angielskiego zaczynając od klas najmłodszych.

S-SUKCESY
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoją wrażliwość na kulturę obszaru krajów anglojęzycznych poprzez udział w projekcie Lattitude i współpracę z wolontariuszami z Australii, Kanady, Nowej Zelandii . Rokrocznie współorganizujemy dla naszych uczniów wycieczki do Wielkiej Brytanii umożliwiając im nie tylko poznanie kultury i zabytków, lecz także użycie języka w sytuacjach dnia codziennego. Dobór autorskich środków i metod nauczania powoduje, że zdobywamy laury w konkursach kuratoryjnych i olimpiadach o randze ogólnopolskiej.

W-WIELOWYMIAROWOŚĆ
W myśl zasady: Język otwiera drzwi nawiązujemy kontakty ze szkołami z innych krajów, nie tylko europejskich. Mamy doświadczenie w unijnych projektach edukacyjnych Erasmus+, będąc ich inicjatorem i koordynatorem. Nasze metody pracy w Zespole Nauczycieli Języka Angielskiego zostały wyróżnione jako wzór do naśladowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który udokumentował nasze lekcje za pomocą filmu instruktażowego zamieszczonego na portalu instytucji.