• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

Zespół języka niemieckiego, zespół języka hiszpańskiego

22-01-2018 |

Zespół nauczania drugiego języka obcego – j. niemiecki

W skład zespołu wchodzi 2 nauczycieli, absolwentów Wydziału  Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Naszym celem jest motywowanie uczniów do nauki drugiego języka obcego i podnoszenie jakości jego nauczania, rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec języków, kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości drugiego języka obcego w dzisiejszym świecie.

Organizujemy wyjazdy do krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria) dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Do tej pory byliśmy w Berlinie, Dreźnie, Bawarii, Wiedniu oraz Salzburgu.

Praktyczną znajomość języka uczniowie mogą wykorzystać, uczestnicząc w wymianie polsko – niemieckiej.

Od 23 lat współpracujemy ze szkołą im. Janusza Korczaka w Welzheim koło Stuttgartu. Wymianę wspiera finansowo Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Od 15 lat współpracujemy również z Instytutem Austriackim, który organizuje egzaminy państwowe (certyfikaty) dla uczniów naszej szkoły od poziomu A1 do C1 (dla gimnazjum) oraz od A1 do B2 (dla szkoły podstawowej w nowym systemie kształcenia).

Od 6 lat jesteśmy organizatorami 2 największych w województwie i Polsce konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego PSNJN oraz Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego JN.

Zespół języka hiszpańskiego składa się z dwóch osób:

IVON ACOSTA LAGUNA – nauczycielka natywna, która pochodzi z Kolumbii; studiowała filologię i marketing; w swojej pracy używa technik, które pobudzają kreatywność uczniów

NATALIA ŁUKASIK – nauczycielka, która uczy 3 języków obcych: hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego; studiowała filologię, kulturoznawstwo i turystykę; mieszkała w Meksyku i pracowała dla Rządu Meksykańskiego; jest egzaminatorem DELE

Prowadzenie kursów naprzemiennie przez Kolumbijkę i Polkę sprawia, że uczniowie mogą nauczyć się nie tylko języka hiszpańskiego ale stają się bardziej wrażliwi na inne kultury, a co za tym idzie bardziej otwarci i tolerancyjni.

Naszym celem nie jest jedynie przekazanie reguł gramatycznych, czy też wprowadzenie słownictwa języka hiszpańskiego. Na lekcjach staramy się, aby młodzi ludzie sami dochodzili do pewnych konkluzji językowych; porównywali gramatykę swojego języka ojczystego i języka hiszpańskiego, znajdowali podobieństwa w wyrazach hiszpańskich i angielskich – inaczej mówiąc wykształcali własne strategie uczenia się języka obcego.

Językiem hiszpańskim, jako ojczystym, posługuje się ponad 500 milionów osób. Ponad 20 krajów używa języka hiszpańskiego jako języka urzędowego, ponadto jest to jeden z oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Znajomość języka hiszpańskiego ułatwia podróżowanie po świecie i zdobycie lepszej pracy.