• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół matematyczno – przyrodniczy

Zespół matematyczno – przyrodniczy

Nowoczesność wymaga logiki, konsekwencji, zdolności kombinacji i kojarzenia we wszystkich sprawach i poważnych, i błahych, dlatego w naszej szkole nauki ścisłe są bardzo ważne. Wykwalifikowana i pełna zaangażowania kadra zespołu matematyczno – przyrodniczego zapewnia nauczanie na najwyższym poziomie.

Co nas wyróżnia:

  • rozszerzamy podstawy nauczania o elementy autorskich programów,
  • oferujemy uczniom 6 godzin matematyki tygodniowo w klasach egzaminacyjnych oraz dodatkowo zajęcia wspierające: koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze, konsultacje,
  • wprowadzamy na zajęciach matematyki elementy ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
  • uczestniczymy w licznych programach, które rozbudzają zainteresowania i zachęcają uczniów do rozwijania uzdolnień,
  • organizujemy autorskie konkursy,
  • co roku dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe oceny z matematyki, organizujemy dwudniowy PIKNIK MATEMATYCZNY, na który zapraszamy wykładowców różnych dziedzin,
  • bierzemy udział w konkursach zewnętrznych,
  • organizujemy wycieczki, warsztaty, szkolenia tematyczne

PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO W KLASACH 4- 6

Przygotowanie do konkursów matematycznych

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Matematyka ekonomii

Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

W roku szkolnym 2022-2023 NASZA SZKOŁA włącza się do projektu, który realizuje Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych.
Projekt skierowany jest do uczniów klas 7 i 8, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych i przedsiębiorczości.

Zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w  kursach, dzięki którym podniosą swoje kompetencje ekonomiczne, zdobędą wiedzę i umiejętności uznane za kluczowe i i niezbędne w życiu społecznym. Młodzież będzie miała szansę przygotowania się do podejmowania dalszej edukacji na wyższych poziomach kształcenia.

Celem głównym zadania jest rozwój wiedzy i kompetencji uczniów ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie rozumienia wybranych zagadnień matematycznych (mathematical literacy) i finansowych (financial literacy), wraz z elementami makroekonomii na bazie opracowanego nowatorskiego programu dydaktycznego.

Wszelkie informacje i zapisy na stronie wydziału:

https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-5

Jesteśmy w Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza szkoła realizuje  prestiżowy projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. 

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą – uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.