• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Projekt Deutsch Plus

03-10-2020 |

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec objęła patronatem wszystkie konkursy niemieckie na terenie Warszawy, województwa, kraju i Europy. Patronatem objęte są również grupy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego na poziomie klas 7 i 8.

PROJEKT DEUTSCH PLUS DLA NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu Deutsch Plus, realizowanego przez Instytutu Goethego pod patronatem Ambasady Niemiec. Udział w projekcie zapewnia wiele korzyści, m.in. szeroki dostęp do doradztwa metodyczno-dydaktycznego i nowe okazje dla uczniów do kontaktu z żywym językiem (np. wizyty młodych Niemców w szkołach uczestniczących w Deutsch Plus).

Udział w projekcie to duże wyróżnienie. Organizatorzy zaprosili wyłącznie szkoły osiągające najlepsze rezultaty w nauczaniu języka niemieckiego. Ocena została dokonana w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych, państwowych i konkursów oraz dodatkowe aktywności realizowane przez szkoły.

W naszej szkole działają grupy z rozszerzonym, autorskim programem nauczania języka niemieckiego, kończące się w klasie 8. osiągnięciem poziomu B2 – czyli matury rozszerzonej.  Dbamy także o to, by nasi uczniowie mieli wiele okazji do poznawania nie tylko języka, ale także kraju. Organizujemy regularne wyjazdy i wymiany. Samodzielnie przeprowadzamy także 2 konkursy językowe o zasięgu wojewódzkim.

Więcej informacji o projekcie: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html


Celem projektu jest:

 1. stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku;
 2. Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce;
 3. zaangażowanie w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach;
 4. aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

Korzyści z udziału w projekcie:

DLA SZKOŁY

 1. członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus);
 2. współpraca z Goethe-Institut;
 3. patronat Ambasady Niemiec w Polsce;
 4. doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego;
 5. wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”;
 6. poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez);
 7. zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie.

DLA UCZNIÓW

 1. możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami;
 2. udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska;
 3. spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec;
 4. udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning);
 5. udział w bezpłatnych lekcjach Skype.