• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka niemieckiego i hiszpańskiego

Zespół języka niemieckiego i hiszpańskiego

Zespół nauczania drugiego języka obcego (niemiecki, hiszpański)

W skład zespołu wchodzi 3 nauczycieli, absolwentów Wydziału  Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Naszym celem jest motywowanie uczniów do nauki drugiego języka obcego i podnoszenie jakości jego nauczania, rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec języków, kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości drugiego języka obcego w dzisiejszym świecie.

Organizujemy wyjazdy do krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria) dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Do tej pory byliśmy w Berlinie, Dreźnie, Bawarii, Wiedniu oraz Salzburgu.

Praktyczną znajomość języka uczniowie mogą wykorzystać, uczestnicząc w wymianie polsko – niemieckiej.

Od 23 lat współpracujemy ze szkołą im. Janusza Korczaka w Welzheim koło Stuttgartu. Wymianę wspiera finansowo Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Od 15 lat współpracujemy również z Instytutem Austriackim, który organizuje egzaminy państwowe (certyfikaty) dla uczniów naszej szkoły od poziomu A1 do C1 (dla gimnazjum) oraz od A1 do B2 (dla szkoły podstawowej w nowym systemie kształcenia).

Od 6 lat jesteśmy organizatorami 2 największych w województwie i Polsce konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego PSNJN oraz Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego JN.