• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka niemieckiego i hiszpańskiego

Zespół języka niemieckiego i hiszpańskiego

Zespół nauczania drugiego języka obcego – j. niemiecki

W skład zespołu wchodzi 2 nauczycieli, absolwentów Wydziału  Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Naszym celem jest motywowanie uczniów do nauki drugiego języka obcego i podnoszenie jakości jego nauczania, rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec języków, kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości drugiego języka obcego w dzisiejszym świecie.

Organizujemy wyjazdy do krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria) dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Do tej pory byliśmy w Berlinie, Dreźnie, Bawarii, Wiedniu oraz Salzburgu.

Praktyczną znajomość języka uczniowie mogą wykorzystać, uczestnicząc w wymianie polsko – niemieckiej.

Od 23 lat współpracujemy ze szkołą im. Janusza Korczaka w Welzheim koło Stuttgartu. Wymianę wspiera finansowo Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Od 15 lat współpracujemy również z Instytutem Austriackim, który organizuje egzaminy państwowe (certyfikaty) dla uczniów naszej szkoły od poziomu A1 do C1 (dla gimnazjum) oraz od A1 do B2 (dla szkoły podstawowej w nowym systemie kształcenia).

Od 6 lat jesteśmy organizatorami 2 największych w województwie i Polsce konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego PSNJN oraz Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego JN.

Zespół języka hiszpańskiego składa się z dwóch osób:

IVON ACOSTA LAGUNA – nauczycielka natywna, która pochodzi z Kolumbii; studiowała filologię i marketing; w swojej pracy używa technik, które pobudzają kreatywność uczniów

NATALIA ŁUKASIK – nauczycielka, która uczy 3 języków obcych: hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego; studiowała filologię, kulturoznawstwo i turystykę; mieszkała w Meksyku i pracowała dla Rządu Meksykańskiego; jest egzaminatorem DELE

Prowadzenie kursów naprzemiennie przez Kolumbijkę i Polkę sprawia, że uczniowie mogą nauczyć się nie tylko języka hiszpańskiego ale stają się bardziej wrażliwi na inne kultury, a co za tym idzie bardziej otwarci i tolerancyjni.

Naszym celem nie jest jedynie przekazanie reguł gramatycznych, czy też wprowadzenie słownictwa języka hiszpańskiego. Na lekcjach staramy się, aby młodzi ludzie sami dochodzili do pewnych konkluzji językowych; porównywali gramatykę swojego języka ojczystego i języka hiszpańskiego, znajdowali podobieństwa w wyrazach hiszpańskich i angielskich – inaczej mówiąc wykształcali własne strategie uczenia się języka obcego.

Językiem hiszpańskim, jako ojczystym, posługuje się ponad 500 milionów osób. Ponad 20 krajów używa języka hiszpańskiego jako języka urzędowego, ponadto jest to jeden z oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Znajomość języka hiszpańskiego ułatwia podróżowanie po świecie i zdobycie lepszej pracy.

 

WOJEWÓDZKI KONKURS LINGWISTYCZNY JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2022/2023

Projekt Deutsch Plus

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec objęła patronatem wszystkie konkursy niemieckie na terenie Warszawy, województwa, kraju i Europy. Patronatem objęte są również grupy z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego na poziomie klas 7 i 8.

PROJEKT DEUTSCH PLUS DLA NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu Deutsch Plus, realizowanego przez Instytutu Goethego pod patronatem Ambasady Niemiec. Udział w projekcie zapewnia wiele korzyści, m.in. szeroki dostęp do doradztwa metodyczno-dydaktycznego i nowe okazje dla uczniów do kontaktu z żywym językiem (np. wizyty młodych Niemców w szkołach uczestniczących w Deutsch Plus).

Udział w projekcie to duże wyróżnienie. Organizatorzy zaprosili wyłącznie szkoły osiągające najlepsze rezultaty w nauczaniu języka niemieckiego. Ocena została dokonana w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych, państwowych i konkursów oraz dodatkowe aktywności realizowane przez szkoły.

W naszej szkole działają grupy z rozszerzonym, autorskim programem nauczania języka niemieckiego, kończące się w klasie 8. osiągnięciem poziomu B2 – czyli matury rozszerzonej.  Dbamy także o to, by nasi uczniowie mieli wiele okazji do poznawania nie tylko języka, ale także kraju. Organizujemy regularne wyjazdy i wymiany. Samodzielnie przeprowadzamy także 2 konkursy językowe o zasięgu wojewódzkim.

Więcej informacji o projekcie: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html


Celem projektu jest:

 1. stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku;
 2. Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce;
 3. zaangażowanie w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach;
 4. aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

Korzyści z udziału w projekcie:

DLA SZKOŁY

 1. członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus);
 2. współpraca z Goethe-Institut;
 3. patronat Ambasady Niemiec w Polsce;
 4. doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego;
 5. wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”;
 6. poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez);
 7. zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie.

DLA UCZNIÓW

 1. możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami;
 2. udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska;
 3. spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec;
 4. udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning);
 5. udział w bezpłatnych lekcjach Skype.