• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

Zespół matematyczno – przyrodniczy

22-01-2018 |

Nowoczesność wymaga logiki, konsekwencji, zdolności kombinacji i kojarzenia we wszystkich sprawach i poważnych, i błahych, dlatego w naszej szkole nauki ścisłe są bardzo ważne. Wykwalifikowana i pełna zaangażowania kadra zespołu matematyczno – przyrodniczego zapewnia nauczanie na najwyższym poziomie.

Co nas wyróżnia:

  • rozszerzamy podstawy nauczania o elementy autorskich programów,
  • oferujemy uczniom 6 godzin matematyki tygodniowo w klasach egzaminacyjnych oraz dodatkowo zajęcia wspierające: koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze, konsultacje,
  • wprowadzamy na zajęciach matematyki elementy ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
  • uczestniczymy w licznych programach, które rozbudzają zainteresowania i zachęcają uczniów do rozwijania uzdolnień,
  • organizujemy autorskie konkursy,
  • co roku dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe oceny z matematyki, organizujemy dwudniowy PIKNIK MATEMATYCZNY, na który zapraszamy wykładowców różnych dziedzin,
  • bierzemy udział w konkursach zewnętrznych,
  • organizujemy wycieczki, warsztaty, szkolenia tematyczne

PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO W KLASACH 4- 6