• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół humanistyczny

Zespół humanistyczny

Lekcje, podczas których :

H omo sum, humani nihil a me alienum puto
U skrzydlamy
M obilizujemy
A ktywizujemy
N aprowadzamy
I nspirujemy
S kłaniamy do myślenia
T worzymy
A ngażujemy

Zespół humanistyczny tworzą następujący nauczyciele:

Beata Swebodzińska lider zespołu – język polski, historia
Grzegorz Bartosiński – religia
Małgorzata Frączek-Oleksiuk – język polski
Małgorzata Gardzina – plastyka, technika, zajęcia artystyczne
Anna Kryńska – historia, wos
Katarzyna Piotrowska – muzka, plastyka
Elżbieta Rakoczy – historia, wos

– wszyscy to doskonali pedagodzy, kompetentni i pracujący z dużym zaangażowaniem oraz pasją.

Co nas wyróżnia?

Projekty literacko- historyczne
Edukacja artystyczna, w tym filmowa i teatralna

Spotkania ze sztuką, w tym uczniowskie koncerty i wernisaże

Chór szkolny i koło teatralne

Wolontariat – Szkolne Koło Caritas

Konkursy i olimpiady polonistyczne, historyczne, wiedzy o społeczeństwie i religijne

Wycieczki tematyczne i stała współpraca z takimi instytucjami, jak:
Zamek Królewski, Muzeum Literatury, Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Warszawy, IPN, Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Bronisława Geremka, Caritas Polska, Uniwersytet Warszawski i SGH.

Litwo! Ojczyzno Moja!

W świecie legend polskich