• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół humanistyczny

„Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec…”

20-11-2022 |


„Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec…”

projekt literacko – historyczny

 Klasy: VIIa, VIIb i VIIIa zapraszamy do literacko – historycznej wędrówki  w czasie!

W roku szkolnym 2022/2023, już po raz CZTERNASTY, wzorując się na ubiegłych latach, będziemy poznawać polską literaturę piękną i odkrywać jej związki z historią naszego kraju i narodu.

 

AUTORZY PROJEKTU:
mgr Małgorzata Frączek – Oleksiuk – nauczyciel języka polskiego,
mgr Anna Kryńska – nauczyciel historii.
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2022/2023.
MIEJSCE REALIZCJI: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
UCZNIOWIE: klasy VII a,
VII b, VIII a szkoły podstawowej.

CELE PROJEKTU:

Uświadomienie współzależności historii, literatury i sztuki.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania siły kreacyjnej literatury i sztuki.
Zgłębianie historii walk o wolność i nieodległość Polski.
Rozszerzenie i uzupełnienie podstawy programowej języka polskiego i historii.
Propagowanie nowych form kształcenia.
Umiejętność planowania własnego rozwoju.
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
Rozwijanie współpracy z rodzicami i nauczycielami innych przedmiotów.

FORMY I METODY PRACY:
metoda projektów (praca w grupie), koncerty patriotyczne, popołudnia literackie, wieczory filmowe, konkursy wiedzy, wycieczki.

I. Lektury:

 1. „Kamienie na szaniec” Aleksander Kamiński
 2. „Wielka gra” Aleksander Kamiński (fragmenty)
 3. „Akcja pod Arsenałem” Stanisław Broniewski (Orsza) (fragmenty)
 4. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 5. „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanna Krall
 6. Wybrane reportaże Hanny Krall
 7. Poezja Władysława Szlengela
 8. „Rozmowy z katem” Kazimierz Moczarski (fragmenty)

II. Edukacja filmowa:

 1. Niezwyciężeni” – film animowany IPN.
 2. „Akcja pod Arsenałem 26 marca 1943” – film animowany IPN.
 3. „Oni szli Szarymi Szeregami” (2010) fabularyzowany dokument Mariusza Malca.
 4. „Zośka, Rudy, Alek” – film dokumentalny (1996).
 5. „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943” – film dokumentalny POLIN.
 6. „Pianista”– film w reżyserii Romana Polańskiego (fragmenty).
 7. „Popiół i diament”- film w reżyserii Andrzeja Wajdy (fragmenty).
 8. „Generał Nil”– film w reżyserii Ryszarda Bugajskiego (fragmenty).
 9. ,,Powiesili bohatera – gen. Emil Fieldorf” (2005) – film
 10. ,,Akcja pod Arsenałem” – film w reżyserii Jana Łomnickiego.

III. Edukacja teatralna: zgodnie z repertuarem teatrów.

IV. Wycieczki i lekcje muzealne:

Muzeum Więzienia Pawiak i Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie:
Szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i Muzeum Getta Warszawskiego w Warszawie:
1. Co znaczy zostać zamkniętym wbrew swej woli – czym było getto w czasach Zagłady?
2. Bohaterowie getta: Anna Braude – Hellerowa, Adina Blady – Szwajger, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, Emanuel Ringelblum, Marek Edelman.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL:
Postacie Rakowieckiej – Pilecki, Fieldorf i inni Bohaterowie.                                                                                        

V. Lekcje języka polskiego: Związki literatury z historią narodu polskiego w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym.

VI. Wyjazdy na „zieloną szkołę” – związane z tematem projektu.

VII. Lekcje historii: II wojna światowa. Okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich. Eksterminacja ludności polskiej. Polskie podziemie antykomunistyczne po zakończeniu wojny.

ZAGADNIENIA REALIZOWANE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

 1. Braterstwo i służba – o ludziach, którzy ideały potrafili wcielić w życie.
 2. Dziś. Jutro. Pojutrze. Szare Szeregi
 3. Sabotaż i dywersja – o ludziach, których bohaterskie czyny tworzą historię.
 4. Pokolenie Kolumbów – o ludziach, którzy umieli pięknie żyć i pięknie umierać.
 5. Historia getta w literaturze.
 6. Jeszcze Polska nie umarła – walka o wolność i niezawisłość.

ZAGADNIENIA REALIZOWANE NA LEKCJACH HISTORII:

 1. Dwie okupacje. Polskie Państwo Podziemne.
 2. Armia Krajowa – największa podziemna armia świata.
 3. Wychowanie przez walkę – historia Szarych Szeregów.
 4. rocznica akcji zbrojnej Grup Szturmowych Szarych Szeregów – bohaterowie „Kamieni na szaniec”.
 5. Walka o godną śmierć – powstanie w getcie warszawskim.
 6. Żołnierskie losy Emila Fieldorfa Nila, generała Armii Krajowej, dowódcy Kedywu.
 7. Niezłomni – podziemie antykomunistyczne w Polsce.