Świetlica Klub


Świetlica w szkole przy ulicy Dzieci Warszawy 
czynna rano w godzinach 7:30 - 8:30, po zajęciach lekcyjnych do godziny 17:30

Klub w szkole przy ulicy Traktorzystów 16
czynny rano w godzinach 8.00-8.45, po lekcjach do 17.30.


swietlica.gif