• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka angielskiego

Zespół języka angielskiego

Zespół Języka Angielskiego to grupa wykwalifikowanych nauczycieli otwartych na innowacje w nauczaniu i dbających o optymalny rozwój swoich uczniów.

I-INNOWACJE
Zajęcia prowadzimy kładąc nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu: tablic interaktywnych, pracy z gramatyczną platformą internetową MyGrammar Lab. W naszej szkole na lekcjach angielskiego mówimy po angielsku!

C-CERTYFIKATY
Do dobrej praktyki w naszym Zespole należy przygotowywanie naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów CAMBRIDGE ESOL z języka angielskiego. Od dziewięciu lat, do certyfikatów z języka angielskiego przystępuje w naszym Zespole Szkół corocznie ponad 100 uczniów odnosząc sukcesy na poziomach A1-C1 wg skali CEFR Rady Europejskiej. Już kolejny rok nasza szkoła otrzymuje zaszczytny tytuł Cambridge English Preparation Centre, co jest bezstronną miarą jakości naszej pracy i nauki języka angielskiego zaczynając od klas najmłodszych.

S-SUKCESY
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoją wrażliwość na kulturę obszaru krajów anglojęzycznych poprzez udział w projekcie Lattitude i współpracę z wolontariuszami z Australii, Kanady, Nowej Zelandii . Rokrocznie współorganizujemy dla naszych uczniów wycieczki do Wielkiej Brytanii umożliwiając im nie tylko poznanie kultury i zabytków, lecz także użycie języka w sytuacjach dnia codziennego. Dobór autorskich środków i metod nauczania powoduje, że zdobywamy laury w konkursach kuratoryjnych i olimpiadach o randze ogólnopolskiej.

W-WIELOWYMIAROWOŚĆ
W myśl zasady: Język otwiera drzwi nawiązujemy kontakty ze szkołami z innych krajów, nie tylko europejskich. Mamy doświadczenie w unijnych projektach edukacyjnych Erasmus+, będąc ich inicjatorem i koordynatorem. Nasze metody pracy w Zespole Nauczycieli Języka Angielskiego zostały wyróżnione jako wzór do naśladowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który udokumentował nasze lekcje za pomocą filmu instruktażowego zamieszczonego na portalu instytucji.

Kolejna odznaka jakości

Z wielka radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning:
“Our European Day of Languages Book”.
Oznacza to, że praca naszych Nauczycieli, Uczniów oraz Szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
W związku z tym, nasz Projekt zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu:
www.etwinning.net.
Szczególne gratulacje i podziękowania za wspaniałą pracę kierujemy do uczniów obecnych klas szóstych i ósmych!

Odznaka jakości

Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości Programu eTwinning za 
Projekt ‘OUR EUROPEAN DAY of LANGUAGES BOOK’
       

Już po raz drugi w roku szkolnym 2021/2022 dzięki naszym Uczniom zaangażowanym w zadania projektowe, gotowym do współpracy oraz dzielenia się swoimi pomysłami, otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości (KOJ) Programu eTwinning – europejskiej społeczności szkolnej za Projekt ‘OUR EUROPEAN DAY of LANGUAGES BOOK’

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning najciekawszym projektom, które wykorzystują innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem oraz działania interdyscyplinarne zintegrowane z programem nauczania, w których widoczna jest współpraca szkół partnerskich w postaci rezultatów, czyli wspólnie wypracowanych zadań z wykorzystaniem technologii TIK.

Krajowa Odznaka Jakości jest wyróżnieniem dla nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu prezentują wysoki poziom.

Dla szkoły jest publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do wysokich standardów nauczania oraz otwartość na europejską współpracę. Dla ucznia, jest to zwiększenie motywacji do poszukiwań i aktywnego zdobywania wiedzy, a dla nauczyciela, uznanie jego pracy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym!

Należymy do europejskiej społeczności szkolnej eTwinning


Nasza Szkoła należy do europejskiej społeczności szkolnej eTwinning, współpracującej za pośrednictwem nowoczesnego, bezpiecznego, międzynarodowego portalu społecznościowego, który zapewnia swobodę komunikacyjną, wymianę doświadczeń i realizację projektów edukacyjnych na platformie Twinspace.

Projekty eTwinning zapewniają atrakcyjny sposób realizacji podstawy programowej z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) zapewniając interaktywne środowiska edukacyjne, w których Uczniowie angażują się w praktyczne, interdyscyplinarne zadania wymagające samodzielnych poszukiwań, tym samym kształtując w sobie wewnętrzną motywację do nauki.

https://etwinning.pl/czym-jest-etwinning/

 

 
 

Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości Programu eTwinning

Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości Programu eTwinning za Projekt “THINK TWICE”

Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) Programu eTwinning-europejskiej społeczności szkolnej przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning jest wyróżnieniem dla nauczycieli i szkół których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla szkoły jest publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do wysokich standardów nauczania oraz otwartość na europejską współpracę. Dla ucznia, jest to zwiększenie motywacji do poszukiwań i aktywnego zdobywania wiedzy, a dla nauczyciela, uznanie jego pracy.

Nasz europejski Projekt Programu eTwinning z języka angielskiego ‘THINK TWICE’ otrzymał Krajową Odznakę Jakości (KOJ) przyznawaną przez Krajowe Biuro eTwinning corocznie najciekawszym projektom, które wykorzystują innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem oraz działania interdyscyplinarne zintegrowane z programem nauczania, w których widoczna jest współpraca szkół partnerskich w postaci rezultatów, czyli wspólnie wypracowanych zadań z wykorzystaniem technologii TIK.

Sukces naszej Szkoły, jakim jest otrzymanie prestiżowej Krajowej Odznaki Jakości eTwinning zawdzięczamy przede wszystkim naszym Uczniom zaangażowanym w zadania projektowe, gotowym do współpracy oraz dzielenia się swoimi pomysłami i zdobywaną wiedzą również podczas spotkań online z Uczniami ze szkół partnerskich.

Krajowa Odznaka Jakości Programu eTwinning jest pierwszą nagrodą Krajowego Biura eTwinning dla naszej Szkoły, a zarazem początkiem przygody naszych Uczniów z programem. 

Be Smart Online: Fake or Real?

Upowszechnienie i ogromna popularność Internetu oraz mediów społecznościowych sprawiły, że każdy może stać się zarówno twórcą jak i rozpowszechniającym informacje. Stąd też powstaje ryzyko powielania informacji nieprawdziwych i opierających się na nierzetelnych źródłach.

W roku szkolnym 2021/2022 nasi Uczniowie przygotowują Projekt ‘Be Smart Online: Fake or Real?’ dotyczący radzenia sobie z dezinformacją, czyli rozpowszechnianiem nieprawdziwych lub błędnych informacji w Internecie.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju kluczowych umiejętności w zakresie korzystania z mediów oraz Internetu, a także promowanie krytycznego myślenia. Nasi Uczniowie nawiążą współpracę z Uczniami z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Słowacji i Polski oraz wykonają zadania zakończone wspólnymi prezentacjami (np. Padlet, Genially, Vimeo, Book Creator, etc.) inspirującymi do poświęcenia czasu i wykazania chęci odbiorcy do poddania przeczytanej informacji weryfikacji, aby odróżnić ‘fake news’ od prawdziwych informacji, zwłaszcza tych udostępnianych w mediach społecznościowych.

Jest to projekt interdyscyplinarny mający na celu łączenie kultur z obszaru Europy promujący zrozumienie i przyjaźń wśród jego uczestników. Dzięki społeczności eTwinning nasi uczniowie będą mogli zdobyć europejskie wielokulturowe doświadczenie oraz stać się odpowiedzialnymi użytkownikami technologii.

https://twinspace.etwinning.net/190479/home

 

GET INTO THE GREEN SCENE

 

Nasza Szkoła przystąpiła do unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ jako Szkoła Partnerska Projektu “GET INTO THE GREEN SCENE”, który będzie realizowany w latach 2020-2023.

Naszymi Partnerami są Szkoły z Łotwy, Francji, Hiszpanii i Turcji.

Celem Projektu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska, zaczynając od podstawowych zasobów naturalnych związanych z codziennym życiem jak woda, energia, surowce oraz świat roślin i zwierząt.

Założenia Projektu wynikają z konieczności kształtowania świadomości ekologicznej człowieka od najmłodszych lat poprzez edukację oraz podejmowanie wspólnych prób rozwiązywania problemów wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji. Dzięki świadomości ekologicznej przyjmujemy określoną postawę społeczną związaną z ochroną przyrody oraz zdrowia.                

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na bezpiecznej platformie edukacyjnej Twinspace.

“GET INTO THE GREEN SCENE” 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

Folktales, Legends & Myths for Children of Europe

FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE

Nasza Szkoła przystąpiła do unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ jako koordynator Projektu ‘FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE’, który będzie realizowany w latach 2020 – 2023.

Naszymi Partnerami są szkoły z Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

Celem Projektu jest poznanie baśni, legend i mitów Państw Partnerskich, które dla uczniów szkół podstawowych, będących twórcami naszych przyszłych społeczności, stanowią źródło informacji o danej kulturze, historii i zwyczajach. Odwołują się do naszej estetyki, pobudzają wyobraźnię, kreatywność, kształtują umiejętności rozumowania, ale przede wszystkim  inspirują do podjęcia próby rozpoznawania i hierarchizowania wartości. Ponadto, ułatwiają zrozumienie i docenianie różnorodności kulturowych oraz wspomagają kształtowanie tożsamości narodowej w społeczności europejskiej.   

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na bezpiecznej platformie edukacyjnej Twinspace.

“FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE” 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Projekt THINK TWICE



W roku szkolnym 2019/2020 w ramach lekcji języka angielskiego uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych rozpoczęli realizację edukacyjnego Projektu eTwinning ‘THINK TWICE”. Wykorzystując nowoczesne technologie nawiąz
ują współpracę z Uczniami z Włoch, Francji, Portugalii i Turcji. Łącząc zabawę z nauką przełamują bariery oraz stereotypy kulturowe tworząc prezentacje i  filmy, biorąc udział w video-konferencjach oraz korespondując ze sobą w języku angielskim.

W roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie kontynuują pracę nad Projektem wzbogacając jego tematykę o swoje doświadczenia i odczucia związane z wybuchem Pandemii Covid-19.

 

https://twinspace.etwinning.net/99062/home

Our European Day of languages Book


W ramach programu eTwinning w roku szkolnym 2020/21 nasi uczniowie współpracowali z uczniami ze szkół z Portugalii, Włoch, Niemiec, Bułgarii, Francji, Chorwacji, Turcji, Grecji i Finlandii tworząc projekt:
Our European Day of Languages Book.

Celem Projektu była korespondencja oraz stworzenie wspólnej książki korzystając z programu Book Creator, w której uczniowie zaprezentowali swoje państwa, szkoły oraz języki.

Książka “Our European Day of Languages Book” została opublikowana 26 września, w dniu European Day of Languages.

https://twinspace.etwinning.net/119151/home

Międzynarodowe certyfikaty językowe

 

Cambridge Assessment English tworzy testy i egzaminy Cambridge English, czyli Cambridge English Qualifications, które pozwalają ocenić poziom znajomości języka i uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy, a także uczyć  się praktycznego angielskiego podczas przygotowań do egzaminu.

W naszej szkole wyspecjalizowani nauczyciele języka angielskiego, każdego roku, systematycznie i ze 100 % skutecznością przygotowują uczniów do egzaminów na certyfikaty: STARTERS< MOVERS< FLYERS<PET< FCE.