• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka angielskiego

Zespół języka angielskiego

Zespół Języka Angielskiego to grupa wykwalifikowanych nauczycieli otwartych na innowacje w nauczaniu i dbających o optymalny rozwój swoich uczniów.

I-INNOWACJE
Zajęcia prowadzimy kładąc nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu: tablic interaktywnych, pracy z gramatyczną platformą internetową MyGrammar Lab. W naszej szkole na lekcjach angielskiego mówimy po angielsku!

C-CERTYFIKATY
Do dobrej praktyki w naszym Zespole należy przygotowywanie naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów CAMBRIDGE ESOL z języka angielskiego. Od dziewięciu lat, do certyfikatów z języka angielskiego przystępuje w naszym Zespole Szkół corocznie ponad 100 uczniów odnosząc sukcesy na poziomach A1-C1 wg skali CEFR Rady Europejskiej. Już kolejny rok nasza szkoła otrzymuje zaszczytny tytuł Cambridge English Preparation Centre, co jest bezstronną miarą jakości naszej pracy i nauki języka angielskiego zaczynając od klas najmłodszych.

S-SUKCESY
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoją wrażliwość na kulturę obszaru krajów anglojęzycznych poprzez udział w projekcie Lattitude i współpracę z wolontariuszami z Australii, Kanady, Nowej Zelandii . Rokrocznie współorganizujemy dla naszych uczniów wycieczki do Wielkiej Brytanii umożliwiając im nie tylko poznanie kultury i zabytków, lecz także użycie języka w sytuacjach dnia codziennego. Dobór autorskich środków i metod nauczania powoduje, że zdobywamy laury w konkursach kuratoryjnych i olimpiadach o randze ogólnopolskiej.

W-WIELOWYMIAROWOŚĆ
W myśl zasady: Język otwiera drzwi nawiązujemy kontakty ze szkołami z innych krajów, nie tylko europejskich. Mamy doświadczenie w unijnych projektach edukacyjnych Erasmus+, będąc ich inicjatorem i koordynatorem. Nasze metody pracy w Zespole Nauczycieli Języka Angielskiego zostały wyróżnione jako wzór do naśladowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który udokumentował nasze lekcje za pomocą filmu instruktażowego zamieszczonego na portalu instytucji.

GET INTO THE GREEN SCENE

Nasza Szkoła przystąpiła do unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ jako Szkoła Partnerska Projektu “GET INTO THE GREEN SCENE”, który będzie realizowany w latach 2020-2022.

Naszymi Partnerami są Szkoły z Łotwy, Francji, Hiszpanii i Turcji.

Celem Projektu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska, zaczynając od podstawowych zasobów naturalnych związanych z codziennym życiem jak woda, energia, surowce oraz świat roślin i zwierząt.

Założenia Projektu wynikają z konieczności kształtowania świadomości ekologicznej człowieka od najmłodszych lat poprzez edukację oraz podejmowanie wspólnych prób rozwiązywania problemów wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji. Dzięki świadomości ekologicznej przyjmujemy określoną postawę społeczną związaną z ochroną przyrody oraz zdrowia.

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na bezpiecznej platformie edukacyjnej Twinspace.

“GET INTO THE GREEN SCENE” 

Folktales, Legends & Myths for Children of Europe

FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE

Nasza Szkoła przystąpiła do unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ jako koordynator Projektu ‘FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE’, który będzie realizowany w latach 2020 – 2022.

Naszymi Partnerami są szkoły z Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

Celem Projektu jest poznanie baśni, legend i mitów Państw Partnerskich, które dla uczniów szkół podstawowych, będących twórcami naszych przyszłych społeczności, stanowią źródło informacji o danej kulturze, historii i zwyczajach. Odwołują się do naszej estetyki, pobudzają wyobraźnię, kreatywność, kształtują umiejętności rozumowania, ale przede wszystkim  inspirują do podjęcia próby rozpoznawania i hierarchizowania wartości. Ponadto, ułatwiają zrozumienie i docenianie różnorodności kulturowych oraz wspomagają kształtowanie tożsamości narodowej w społeczności europejskiej.

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na bezpiecznej platformie edukacyjnej Twinspace.

“FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE” 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCJE


Międzynarodowe certyfikaty językowe

Należymy do europejskiej społeczności szkolnej eTwinning

Nasza Szkoła należy do  europejskiej społeczności szkolnej eTwinning, współpracującej za pośrednictwem nowoczesnego, bezpiecznego, międzynarodowego portalu społecznościowego, który zapewnia swobodę komunikacyjną, wymianę doświadczeń i realizację projektów edukacyjnych na platformie Twinspace.

Projekty eTwinning zapewniają atrakcyjny sposób realizacji podstawy programowej z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) zapewniając interaktywne środowiska edukacyjne, w których Uczniowie angażują się w praktyczne zadania wymagające samodzielnych poszukiwań, tym samym kształtując w sobie wewnętrzną motywację do nauki.
Nasz Projekt eTwinning “THINK TWICE”
W roku szkolnym 2019/2020 w ramach lekcji języka angielskiego uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych rozpoczęli realizację edukacyjnego Projektu eTwinning ‘THINK TWICE”. Wykorzystując nowoczesne technologie nawiązali współpracę z Uczniami z Włoch, Francji, Portugalii i Turcji. Łącząc zabawę z nauką przełamywali bariery oraz stereotypy kulturowe tworząc prezentacje i  filmy, biorąc udział w video-konferencjach oraz korespondując ze sobą w języku angielskim. Projekt będzie kontynuowany w roku szkolnym 2020/2021.
https://twinspace.etwinning.net/99062/home