• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka angielskiego

Zespół języka angielskiego

Zespół Języka Angielskiego to grupa wykwalifikowanych nauczycieli otwartych na innowacje w nauczaniu i dbających o optymalny rozwój swoich uczniów.

I-INNOWACJE
Zajęcia prowadzimy kładąc nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu: tablic interaktywnych, pracy z gramatyczną platformą internetową MyGrammar Lab. W naszej szkole na lekcjach angielskiego mówimy po angielsku!

C-CERTYFIKATY
Do dobrej praktyki w naszym Zespole należy przygotowywanie naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów CAMBRIDGE ESOL z języka angielskiego. Od dziewięciu lat, do certyfikatów z języka angielskiego przystępuje w naszym Zespole Szkół corocznie ponad 100 uczniów odnosząc sukcesy na poziomach A1-C1 wg skali CEFR Rady Europejskiej. Już kolejny rok nasza szkoła otrzymuje zaszczytny tytuł Cambridge English Preparation Centre, co jest bezstronną miarą jakości naszej pracy i nauki języka angielskiego zaczynając od klas najmłodszych.

S-SUKCESY
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoją wrażliwość na kulturę obszaru krajów anglojęzycznych poprzez udział w projekcie Lattitude i współpracę z wolontariuszami z Australii, Kanady, Nowej Zelandii . Rokrocznie współorganizujemy dla naszych uczniów wycieczki do Wielkiej Brytanii umożliwiając im nie tylko poznanie kultury i zabytków, lecz także użycie języka w sytuacjach dnia codziennego. Dobór autorskich środków i metod nauczania powoduje, że zdobywamy laury w konkursach kuratoryjnych i olimpiadach o randze ogólnopolskiej.

W-WIELOWYMIAROWOŚĆ
W myśl zasady: Język otwiera drzwi nawiązujemy kontakty ze szkołami z innych krajów, nie tylko europejskich. Mamy doświadczenie w unijnych projektach edukacyjnych Erasmus+, będąc ich inicjatorem i koordynatorem. Nasze metody pracy w Zespole Nauczycieli Języka Angielskiego zostały wyróżnione jako wzór do naśladowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który udokumentował nasze lekcje za pomocą filmu instruktażowego zamieszczonego na portalu instytucji.

21st C Skills 4 All

 

Nasza Szkoła, jako Koordynator, wygrała w konkursie wniosków unijnych Narodowej Agencji Programu ErasmusPlus w sektorze Edukacja szkolna Akcja 2 – Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH)  i otrzymała dotację na realizację Projektu21st C Skills 4 All’ w latach 2024 – 2025.

Naszymi Partnerami są szkoły z Hiszpanii i Turcji.

Czujemy się wyróżnieni, gdyż nasz Projekt został wysoko oceniony i zajął 5 miejsce wśród 31 Projektów zatwierdzonych do realizacji.

Głównym celem naszego Projektu jest poprawa jakości nauczania poprzez włączenie do zajęć umiejętności XXI wieku w naszych szkołach. Jednym z naszych głównych mediów będą, zarówno tradycyjne gry i zajęcia na świeżym powietrzu, które wspierają rozwój młodego człowieka i zapewniają niezbędne środowisko edukacyjne, jak również działania rozwijające umiejętności językowe oraz umiejętności ICT.

Uczniowie z Polski, Hiszpanii i Turcji ucząc się o swoich kulturach podejmą współpracę, aby rozwiązywać zadania zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym oraz podejmować dyskusję dotyczącą zmian klimatycznych wykorzystując 4K XXI wieku: krytyczne myślenie, kreatywność, kooperację i komunikację.

W szczególności pragniemy, aby poprzez różnorodne działania nasi Uczniowie:
– świadomie poznawali odmienne kultury innych krajów i rozwijali świadomość własnej tożsamości europejskiej,
– doskonalili swoje umiejętności językowe i umiejętności ICT,
– poznali wartości współpracy, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz otaczającej nas przyrody,
– wypracowali dobre praktyki proekologiczne.

W Projekcie przewidziane są Mobilności do Szkół Partnerskich oraz przyjęcie naszych Partnerów w Polsce.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na bezpiecznej platformie edukacyjnej European School Education Platform ( ESEP ).

                                                                                                          Koordynator Projektu

                                                                                                                         Anna Hawlik

 

ZASADY UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE

Kolejna Europejska Odznaka Jakości


Nasza Szkoła otrzymała kolejną EUROPEJSKĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI za pracę nad projektem eTwinning „Be Smart Online: Fake or Real?„.
 
Jest to szczególne wyróżnienie, które oznacza, że działania naszych Nauczycieli, Uczniów oraz współpraca z Partnerami Projektu eTwinning reprezentują wysoki poziom. Dla Nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla Uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla Szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.
 

Projekt „IT Stories”

 

‘IT Stories’ – to nazwa naszego nowego Projektu Programu Erasmus+, który w 2022 roku wygrał w konkursie wniosków unijnych w Sektorze Edukacji Szkolnej.

Jako beneficjent Programu Erasmus+, nasza Szkoła, Koordynator Projektu, w latach 2022-2024 będzie współpracować z Partnerskimi Szkołami z Turcji i Hiszpanii poznając nowe technologie komputerowe umożliwiające usprawnienie umiejętności komunikacyjnych i poszerzenie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego w celu lepszego wzajemnego zrozumienia mieszkańców różnych obszarów kulturowych.

Celem Projektu ‘IT Stories’ jest zachęcenie Uczniów do używania wybranych narzędzi cyfrowych, wykorzystywanych na lekcjach, ułatwiających przyswajanie nowych treści nauczania przygotowujących ich do realiów edukacyjnych i ekonomicznych XXI w. , jak również rozwijających umiejętności twórczego i krytycznego myślenia jednocześnie angażując ich do aktywnego uczestnictwa w procesie.

Językiem projektowym jest język angielski.

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na nowej, bezpiecznej, zintegrowanej platformie edukacyjnej, łączącej oferty i możliwości programu eTwinning i School Education Gateway (Europejska Platforma Edukacji Szkolnej (ESEP).

Opis Projektu został opublikowany online na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+ pod następującym adresem:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-PL01-KA210-SCH-000081374

Zasady Udzału Ucznia W Projekcie IT Stories  

Koordynator Projektu
Anna Hawlik

 

 

Spotkania Online: styczeń – październik 2023 r.

Spotkania Online: styczeń – październik 2023 r.

Aby dobrze rozpocząć realizację Projektu IT STORIES Koordynatorzy z trzech partnerskich państw, Polski, Turcji i Hiszpanii spotykali się online ustalając podział obowiązków, zadania dla Szkół oraz terminy najbliższych mobilności.
Jako Koordynator Projektu, nasza Szkoła będzie Gospodarzem pierwszej Mobilności na początku listopada 2023 r. Druga Mobilność odbędzie się w Almerii w Hiszpanii w kwietniu 2024 r. Na ostatnią, trzecią Mobilność wybierzemy się w kwietniu 2025 r. do Milas w Turcji.

 

Koordynator Projektu
Anna Hawlik

Mobilność do Turcji- listopad 2022 r.

Kolejna odsłona Naszego Projektu #ErasmusPlus #FolktalesLegendsAndMythsforChildrenofEurope
5 – 11 listopada 2022 r.

Tym razem odwiedziliśmy prywatną Szkołę Haliç Etap w Stambule w Turcji. Różnorodność Stambułu – miasta dwóch kontynentów i wielu kultur towarzyszyła nam na każdym kroku, nie tylko na ulicach tego 15 milionowego miasta, ale również w klasie szkolnej, gdzie pracowaliśmy z Uczniami z Grecji, Hiszpanii, Portugalii oraz Turcji. Powstały tam zabawne historie stworzone w międzynarodowych zespołach inspirowane postacią z ludowych bajek, Hodża Nasreddinem, które wzbogaciliśmy ilustracjami oraz specjalnie na tą okazję wykonanymi strojami.
Poza Szkołą zwiedzaliśmy malownicze uliczki Balatu, meczet i muzeum, a w przeszłości świątynię Hagia Sophia z zachowanymi chrześcijańskimi malowidłami, imponujący Pałac Topkapi usytuowany na historycznym półwyspie między Morzem Marmara, Cieśniną Bosfor i Złotym Rogiem oraz perełkę Stambułu ukrytą pod powierzchnią ziemi Cysternę Bazyliki.

Niezapomnianą przygodą był również rejs Cieśniną Bosfor, z której mogliśmy podziwiać zarówno Europejską jak i Azjatycką część Stambułu z jej zabytkami oraz luksusowymi posiadłościami.

Wspominamy również:

– egzotyczną roślinność i zabytkową architektura Stambułu
– widok wygrzewających się na straganach, schodach i trawnikach, lub łaszących się do przechodniów
wszędobylskich kotów
– nawoływanie Muezzina do modlitwy z pobliskich Minaretów
– znakomite jedzenie, którego smaki zostaną z nami na długo
– możliwość negocjowania ceny na ogromnych, barwnych i aromatycznych bazarach
– muzyczno-taneczne przerwy międzylekcyjne w Szkole Haliç Etap

Największą wartością, jednak, było nawiązanie nowych przyjaźni z Uczniami z różnych krańców Europy, możliwość przebywania w domach rodzinnych naszych Tureckich Gospodarzy, poznania ich życia codziennego oraz doświadczenia ich serdecznej gościnności.
Dziękujemy Szkole Özel Haliç Etap za ten wspaniały, pełen możliwości rozwoju czas.

Już tęsknimy za naszymi nowymi Przyjaciółmi i ich Rodzinami.

#ErasmusPlus
#HaliçEtapOkulları
#FolktalesLegendsAndMythsforChildrenofEurope

Mobilność do Portugalii, 9 -15 października 2022 r.

W dniach 9 -15 października 2022 r. nasi Uczniowie, razem z Uczniami z Portugalii, Hiszpanii, Turcji i Grecji spędzili na wymianie uczniowskiej Projektu “Folktales, Legends and Myths for Children of Europe” w Partnerskiej Szkole AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ARGONCIL w miejscowości ARGONCIL w Portugalii.  

W czasie pobytu Uczniowie mieli okazję współpracować w międzynarodowych zespołach, nawiązać znajomości i przyjaźnie oraz:
– poznać przepiękną przyrodę naszych gospodarzy spacerując wzdłuż plaż nad Oceanem Atlantyckim
– poczuć zapach eukaliptusów spacerując wśród konarów drzew w Serralves w Porto
– zobaczyć jak pozyskuje się sól morską z basenów solnych w Aveiro
– zwiedzać pobliskie miejscowości z ich przepięknymi zabytkami jak zamek oraz starą fabrykę papieru w Santa Maria da Feira oraz malownicze domki rybackie w Costa Nova
– płynąć gondolą w portugalskiej Wenecji – Aveiro
– brać udział w przygotowaniu lokalnych smakołyków jak Ovos moles oraz Fogaca
– projektować lokalne suknie Fogaceiras
– zwiedzić malownicze miasto Porto, jeden z najatrakcyjniejszych ośrodków turystycznych w Zachodniej Europie położone nad Oceanem Atlantyckim u ujścia rzeki Duero

Jednak najcenniejszym doświadczeniem było poznanie serdecznej gościnności Portugalskich Rodzin!

#ErasmusPlus

#FolktalesLegendsandMythsforChildrenofEurope

#AGRUPAMENTOVERTICALDEESCOLASDEARGONCIL

 

Mobilność na Łotwę,  18 – 24 września 2022 r.

 

 W dniach 18 -24 września 2022 r. nasi Uczniowie, razem z Uczniami z Łotwy, Hiszpanii, Turcji i Francji, spędzili w miejscowości Jumpravas na Łotwie#Jumpravaspamatskola na wymianie Uczniowskiej w ramach ekologicznego Projetu „Get into the green scene”.

Podczas naszego pobytu przede wszystkim mieliśmy okazję współpracować w międzynarodowych zespołach, nawiązać znajomości i przyjaźnie oraz:
– poznać przepiękną przyrodę naszych gospodarzy przemierzając m.in. ścieżkę na mokradłach w Parku Narodowym Kemeri
– przekonać się jak Łotysze radzą sobie z ochroną naturalnego środowiska odwiedzając Getlini, jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni w Europie, a zarazem centrum recyclingu, w której ulegające biodegradacji odpady są używane do produkcji biogazu
– odwiedzić Centralną Bibliotekę w miejscowości Ogre, jedną z czterech najlepszych publicznych bibliotek na świecie pod względem ekologicznych rozwiązań
– przemierzać malownicze uliczki stolicy Łotwy, Rygi – największego miasta w krajach bałtyckich, którego Starówka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych mobilności i spotkań z naszymi europejskimi kolegami!

 

#ErasmusPlus

#Get into the Green Scene

Mobilność do Francji- czerwiec 2022 r.

Mobilność do Francji, 18-24 czerwca 2022 r.

W czerwcu 2022 roku grupa naszych Uczniów razem z Uczniami Partnerskich Szkół ekologicznego Projektu ‘GET INTO THE GREEN SCENE’ programu ErasmusPlus z Hiszpanii, Turcji i Łotwy odwiedziła Szkołę Théodore Rancy Collège w miejscowości CHALAIS na południu Francji.

Wizyta odbyła się pod hasłem bajki La Fontaine – odzwierciedleniem relacji człowieka z naturą. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z najpopularniejszymi bajkami i wybrać ulubioną. Następnie, w międzynarodowych grupach, Uczniowie tworzyli dekoracje, kostiumy z recyklingowych materiałów oraz odgrywali wybrane bajki. Powstałe inscenizacje zostały umieszczone na kanale YouTube. Podczas wizyty we Francji Uczniowie mieli okazję poznać zwyczaje francuskich Gospodarzy mieszkając w ich domach i uczęszczając do ich Szkoły, kosztując francuskiej kuchni, zwiedzając okoliczne zamki, tradycyjne targi żywności, podziwiając górzysty krajobraz południowej Francji oraz wybrzeże Oceanu. Nie zabrakło też elementów ekologicznych. Uczniowie odwiedzili największą w Europie stację lagun oraz rezerwat przyrody w Rochefort, która oczyszcza wodę w sposób ekologiczny dzięki procesowi laguny. Po wstępnej obróbce fizycznej podzielonej na 4 fazy, oczyszczona woda jest poddana biologicznemu uzdatnianiu. Polega ona na cyrkulacji wody w kilku lagunach, ponownie natlenionych dzięki działaniu wiatru i słońca. Uczniowie mieli okazję również obserwować tam faunę żyjącą w naturalnym środowisku. Uczniowie zwiedzili również miasto Bordeaux – stolicę regionu Nowa Akwitania, położoną nad rzeką Garonną, znane na całym świecie z produkcji win, wytwarzanych tam od VIII wieku. Bordeaux stanowi silny ośrodek kulturalny z pozostałościami murów obronnych, amfiteatru z czasów rzymskich, z gotycką katedrą St-Andre oraz pomnikiem (statuą wolności) żyrondystów. Z niecierpliwością czekamy na pozostałe mobilności z tego projektu na Łotwę, do Hiszpanii oraz goszczenie naszych Partnerów w Polsce w roku szkolnym 2022/2023.

#GetIntotheGreenScene
#ErasmusPlus

Mobilność do Grecji- maj 2022 r.

Mobilność do Grecji, 15-22 maja 2022 r.

maju 2022 r. pięcioro naszych Uczniów w towarzystwie dwóch Nauczycieli wyruszyło do Volos, uroczej portowej miejscowości turystycznej w Grecji położonej na terenie ruin starożytnego miasta Jolkos nad zatoką Morza Egejskiego u podnóża góry Pelion, na wymianię uczniowską Programu ErasmusPlus Projektu FOLKTALES, LEGENDS AND MYTHS FOR CHILDREN OF EUROPE.

Była to pierwsza Mobilność Uczniowska na szlaku baśni i mitów europejskich po dwóch latach zawieszenia wyjazdów z powodu Pandemii z udziałem Uczniów z Partnerskich Szkół z Hiszpanii, Turcji, Portugalii i naturalnie Grecji.

Motywem przewodnim naszej mobilności był Mit o Jazonie. Punktem kulminacyjnym było wystawienie “Wyprawy Argonautów” na scenie starożytnego teatru Aloni w Nileias, najwyżej położonej wiosce na górze Pelion. W malowniczej scenerii, o zachodzie słońca wszyscy uczestnicy mobilności wspólnymi siłami odtworzyli scenki Mitu o Jazonie. Mieliśmy okazję poczuć się jak starożytni greccy aktorzy stojąc na kamieniach tradycyjnego teatru, w którym do dziś odbywają się przedstawienia teatralne.

W trakcie naszej mobilności mieliśmy okazję poznać zwyczaje naszych Gospodarzy mieszkając w ich domach i uczęszczając do ich Szkoły. Zachwyciła nas ich gościnność, otwartośćżyczliwość, tradycyjna muzyka z charakterystycznym brzmieniem bouzouki oraz pyszna i wystawna kuchnia grecka. Nie zabrakło również zwiedzania starożytnych zabytków.
Dwa ostatnie dni naszej greckiej przygody spędziliśmy w Atenach, mieście narodzin demokracji.

Mieliśmy okazję zwiedzić Akropol, wzgórze znajdujące się na wysokości ponad 150 metrów i jego zabytki Świątynię Ateny Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon. U podnóża Akropolu zwiedziliśmy ateńską Agorę – świetnie zachowaną świątynią Hefajstosa, bizantyjski Kościół Świętych Apostołów, świątynię Zeusa Olimpijskiego, rzymskie Forum, bibliotekę Hadriana oraz wykopaliska Kerameikos.

Ostatnim punktem naszego programu w Atenach była fascynująca zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, przed siedzibą greckiego parlamentu, którym jest stary pałac królewski.

Atenach kończymy naszą tygodniową przygodę z mitami greckimi z Projektem FOLKTALES, LEGENDS AND MYTHS FOR CHILDREN OF EUROPE wymiany Uczniów Programu Erasmus+

Z niecierpliwością czekamy na kolejne mobilności do Hiszpanii, Turcji, Portugalii oraz goszczenie naszych Partnerów w Polsce w roku szkolnym 2022/2023

 

#FolktalesLegendsandMythsForChildrenOfEurope

#ErasmusPlus

Kolejna odznaka jakości

Z wielka radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning:
„Our European Day of Languages Book”.
Oznacza to, że praca naszych Nauczycieli, Uczniów oraz Szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
W związku z tym, nasz Projekt zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu:
www.etwinning.net.
Szczególne gratulacje i podziękowania za wspaniałą pracę kierujemy do uczniów obecnych klas szóstych i ósmych!

Odznaka jakości

Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości Programu eTwinning za 
Projekt ‘OUR EUROPEAN DAY of LANGUAGES BOOK’
       

Już po raz drugi w roku szkolnym 2021/2022 dzięki naszym Uczniom zaangażowanym w zadania projektowe, gotowym do współpracy oraz dzielenia się swoimi pomysłami, otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości (KOJ) Programu eTwinning – europejskiej społeczności szkolnej za Projekt ‘OUR EUROPEAN DAY of LANGUAGES BOOK’

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning najciekawszym projektom, które wykorzystują innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem oraz działania interdyscyplinarne zintegrowane z programem nauczania, w których widoczna jest współpraca szkół partnerskich w postaci rezultatów, czyli wspólnie wypracowanych zadań z wykorzystaniem technologii TIK.

Krajowa Odznaka Jakości jest wyróżnieniem dla nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu prezentują wysoki poziom.

Dla szkoły jest publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do wysokich standardów nauczania oraz otwartość na europejską współpracę. Dla ucznia, jest to zwiększenie motywacji do poszukiwań i aktywnego zdobywania wiedzy, a dla nauczyciela, uznanie jego pracy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym!

Należymy do europejskiej społeczności szkolnej eTwinning


Nasza Szkoła należy do europejskiej społeczności szkolnej eTwinning, współpracującej za pośrednictwem nowoczesnego, bezpiecznego, międzynarodowego portalu społecznościowego, który zapewnia swobodę komunikacyjną, wymianę doświadczeń i realizację projektów edukacyjnych na platformie Twinspace.

Projekty eTwinning zapewniają atrakcyjny sposób realizacji podstawy programowej z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) zapewniając interaktywne środowiska edukacyjne, w których Uczniowie angażują się w praktyczne, interdyscyplinarne zadania wymagające samodzielnych poszukiwań, tym samym kształtując w sobie wewnętrzną motywację do nauki.

https://etwinning.pl/czym-jest-etwinning/

W ramach programu eTwining realizujemy projekty:

 
 

Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości Programu eTwinning

Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości Programu eTwinning za Projekt „THINK TWICE”

Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) Programu eTwinning-europejskiej społeczności szkolnej przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning jest wyróżnieniem dla nauczycieli i szkół których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla szkoły jest publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do wysokich standardów nauczania oraz otwartość na europejską współpracę. Dla ucznia, jest to zwiększenie motywacji do poszukiwań i aktywnego zdobywania wiedzy, a dla nauczyciela, uznanie jego pracy.

Nasz europejski Projekt Programu eTwinning z języka angielskiego ‘THINK TWICE’ otrzymał Krajową Odznakę Jakości (KOJ) przyznawaną przez Krajowe Biuro eTwinning corocznie najciekawszym projektom, które wykorzystują innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem oraz działania interdyscyplinarne zintegrowane z programem nauczania, w których widoczna jest współpraca szkół partnerskich w postaci rezultatów, czyli wspólnie wypracowanych zadań z wykorzystaniem technologii TIK.

Sukces naszej Szkoły, jakim jest otrzymanie prestiżowej Krajowej Odznaki Jakości eTwinning zawdzięczamy przede wszystkim naszym Uczniom zaangażowanym w zadania projektowe, gotowym do współpracy oraz dzielenia się swoimi pomysłami i zdobywaną wiedzą również podczas spotkań online z Uczniami ze szkół partnerskich.

Krajowa Odznaka Jakości Programu eTwinning jest pierwszą nagrodą Krajowego Biura eTwinning dla naszej Szkoły, a zarazem początkiem przygody naszych Uczniów z programem.