• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

21st C Skills 4 All

17-03-2024 |

 

Nasza Szkoła, jako Koordynator, wygrała w konkursie wniosków unijnych Narodowej Agencji Programu ErasmusPlus w sektorze Edukacja szkolna Akcja 2 – Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH)  i otrzymała dotację na realizację Projektu21st C Skills 4 All’ w latach 2024 – 2025.

Naszymi Partnerami są szkoły z Hiszpanii i Turcji.

Czujemy się wyróżnieni, gdyż nasz Projekt został wysoko oceniony i zajął 5 miejsce wśród 31 Projektów zatwierdzonych do realizacji.

Głównym celem naszego Projektu jest poprawa jakości nauczania poprzez włączenie do zajęć umiejętności XXI wieku w naszych szkołach. Jednym z naszych głównych mediów będą, zarówno tradycyjne gry i zajęcia na świeżym powietrzu, które wspierają rozwój młodego człowieka i zapewniają niezbędne środowisko edukacyjne, jak również działania rozwijające umiejętności językowe oraz umiejętności ICT.

Uczniowie z Polski, Hiszpanii i Turcji ucząc się o swoich kulturach podejmą współpracę, aby rozwiązywać zadania zarówno w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym oraz podejmować dyskusję dotyczącą zmian klimatycznych wykorzystując 4K XXI wieku: krytyczne myślenie, kreatywność, kooperację i komunikację.

W szczególności pragniemy, aby poprzez różnorodne działania nasi Uczniowie:
– świadomie poznawali odmienne kultury innych krajów i rozwijali świadomość własnej tożsamości europejskiej,
– doskonalili swoje umiejętności językowe i umiejętności ICT,
– poznali wartości współpracy, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz otaczającej nas przyrody,
– wypracowali dobre praktyki proekologiczne.

W Projekcie przewidziane są Mobilności do Szkół Partnerskich oraz przyjęcie naszych Partnerów w Polsce.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na bezpiecznej platformie edukacyjnej European School Education Platform ( ESEP ).

                                                                                                          Koordynator Projektu

                                                                                                                         Anna Hawlik

 

ZASADY UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE