• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Projekt „IT Stories”

18-01-2023 |

 

‘IT Stories’ – to nazwa naszego nowego Projektu Programu Erasmus+, który w 2022 roku wygrał w konkursie wniosków unijnych w Sektorze Edukacji Szkolnej.

Jako beneficjent Programu Erasmus+, nasza Szkoła, Koordynator Projektu, w latach 2022-2024 będzie współpracować z Partnerskimi Szkołami z Turcji i Hiszpanii poznając nowe technologie komputerowe umożliwiające usprawnienie umiejętności komunikacyjnych i poszerzenie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego w celu lepszego wzajemnego zrozumienia mieszkańców różnych obszarów kulturowych.

Celem Projektu ‘IT Stories’ jest zachęcenie Uczniów do używania wybranych narzędzi cyfrowych, wykorzystywanych na lekcjach, ułatwiających przyswajanie nowych treści nauczania przygotowujących ich do realiów edukacyjnych i ekonomicznych XXI w. , jak również rozwijających umiejętności twórczego i krytycznego myślenia jednocześnie angażując ich do aktywnego uczestnictwa w procesie.

Językiem projektowym jest język angielski.

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na nowej, bezpiecznej, zintegrowanej platformie edukacyjnej, łączącej oferty i możliwości programu eTwinning i School Education Gateway (Europejska Platforma Edukacji Szkolnej (ESEP).

Opis Projektu został opublikowany online na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+ pod następującym adresem:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-PL01-KA210-SCH-000081374

Zasady Udzału Ucznia W Projekcie IT Stories  

Koordynator Projektu
Anna Hawlik

 

 

Spotkania Online: styczeń – październik 2023 r.

Spotkania Online: styczeń – październik 2023 r.

Aby dobrze rozpocząć realizację Projektu IT STORIES Koordynatorzy z trzech partnerskich państw, Polski, Turcji i Hiszpanii spotykali się online ustalając podział obowiązków, zadania dla Szkół oraz terminy najbliższych mobilności.
Jako Koordynator Projektu, nasza Szkoła będzie Gospodarzem pierwszej Mobilności na początku listopada 2023 r. Druga Mobilność odbędzie się w Almerii w Hiszpanii w kwietniu 2024 r. Na ostatnią, trzecią Mobilność wybierzemy się w kwietniu 2025 r. do Milas w Turcji.

 

Koordynator Projektu
Anna Hawlik