• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Odznaka jakości

16-09-2021 |

Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości Programu eTwinning za 
Projekt ‘OUR EUROPEAN DAY of LANGUAGES BOOK’
       

Już po raz drugi w roku szkolnym 2021/2022 dzięki naszym Uczniom zaangażowanym w zadania projektowe, gotowym do współpracy oraz dzielenia się swoimi pomysłami, otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości (KOJ) Programu eTwinning – europejskiej społeczności szkolnej za Projekt ‘OUR EUROPEAN DAY of LANGUAGES BOOK’

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning najciekawszym projektom, które wykorzystują innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem oraz działania interdyscyplinarne zintegrowane z programem nauczania, w których widoczna jest współpraca szkół partnerskich w postaci rezultatów, czyli wspólnie wypracowanych zadań z wykorzystaniem technologii TIK.

Krajowa Odznaka Jakości jest wyróżnieniem dla nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu prezentują wysoki poziom.

Dla szkoły jest publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do wysokich standardów nauczania oraz otwartość na europejską współpracę. Dla ucznia, jest to zwiększenie motywacji do poszukiwań i aktywnego zdobywania wiedzy, a dla nauczyciela, uznanie jego pracy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym!