• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

GET INTO THE GREEN SCENE

04-10-2020 |

 

Nasza Szkoła przystąpiła do unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ jako Szkoła Partnerska Projektu “GET INTO THE GREEN SCENE”, który będzie realizowany w latach 2020-2023.

Naszymi Partnerami są Szkoły z Łotwy, Francji, Hiszpanii i Turcji.

Celem Projektu jest wymiana dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska, zaczynając od podstawowych zasobów naturalnych związanych z codziennym życiem jak woda, energia, surowce oraz świat roślin i zwierząt.

Założenia Projektu wynikają z konieczności kształtowania świadomości ekologicznej człowieka od najmłodszych lat poprzez edukację oraz podejmowanie wspólnych prób rozwiązywania problemów wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji. Dzięki świadomości ekologicznej przyjmujemy określoną postawę społeczną związaną z ochroną przyrody oraz zdrowia.                

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na bezpiecznej platformie edukacyjnej Twinspace.

“GET INTO THE GREEN SCENE” 

ZASADY UCZESTNICTWA