• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Projekt THINK TWICE

23-08-2021 |W roku szkolnym 2019/2020 w ramach lekcji języka angielskiego uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych rozpoczęli realizację edukacyjnego Projektu eTwinning ‘THINK TWICE”. Wykorzystując nowoczesne technologie nawiąz
ują współpracę z Uczniami z Włoch, Francji, Portugalii i Turcji. Łącząc zabawę z nauką przełamują bariery oraz stereotypy kulturowe tworząc prezentacje i  filmy, biorąc udział w video-konferencjach oraz korespondując ze sobą w języku angielskim.

W roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie kontynuują pracę nad Projektem wzbogacając jego tematykę o swoje doświadczenia i odczucia związane z wybuchem Pandemii Covid-19.

https://twinspace.etwinning.net/99062/home

Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości Programu eTwinning za Projekt „THINK TWICE”

Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) Programu eTwinning-europejskiej społeczności szkolnej przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning jest wyróżnieniem dla nauczycieli i szkół których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla szkoły jest publicznym potwierdzeniem zaangażowania i dążenia do wysokich standardów nauczania oraz otwartość na europejską współpracę. Dla ucznia, jest to zwiększenie motywacji do poszukiwań i aktywnego zdobywania wiedzy, a dla nauczyciela, uznanie jego pracy.

Nasz europejski Projekt Programu eTwinning z języka angielskiego ‘THINK TWICE’ otrzymał Krajową Odznakę Jakości (KOJ) przyznawaną przez Krajowe Biuro eTwinning corocznie najciekawszym projektom, które wykorzystują innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem oraz działania interdyscyplinarne zintegrowane z programem nauczania, w których widoczna jest współpraca szkół partnerskich w postaci rezultatów, czyli wspólnie wypracowanych zadań z wykorzystaniem technologii TIK.

Sukces naszej Szkoły, jakim jest otrzymanie prestiżowej Krajowej Odznaki Jakości eTwinning zawdzięczamy przede wszystkim naszym Uczniom zaangażowanym w zadania projektowe, gotowym do współpracy oraz dzielenia się swoimi pomysłami i zdobywaną wiedzą również podczas spotkań online z Uczniami ze szkół partnerskich.

Krajowa Odznaka Jakości Programu eTwinning jest pierwszą nagrodą Krajowego Biura eTwinning dla naszej Szkoły, a zarazem początkiem przygody naszych Uczniów z programem.