• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka angielskiego

Be Smart Online: Fake or Real?

26-08-2021 |

Upowszechnienie i ogromna popularność Internetu oraz mediów społecznościowych sprawiły, że każdy może stać się zarówno twórcą jak i rozpowszechniającym informacje. Stąd też powstaje ryzyko powielania informacji nieprawdziwych i opierających się na nierzetelnych źródłach.

W roku szkolnym 2021/2022 nasi Uczniowie przygotowują Projekt ‘Be Smart Online: Fake or Real?’ dotyczący radzenia sobie z dezinformacją, czyli rozpowszechnianiem nieprawdziwych lub błędnych informacji w Internecie.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju kluczowych umiejętności w zakresie korzystania z mediów oraz Internetu, a także promowanie krytycznego myślenia. Nasi Uczniowie nawiążą współpracę z Uczniami z Włoch, Grecji, Hiszpanii, Słowacji i Polski oraz wykonają zadania zakończone wspólnymi prezentacjami (np. Padlet, Genially, Vimeo, Book Creator, etc.) inspirującymi do poświęcenia czasu i wykazania chęci odbiorcy do poddania przeczytanej informacji weryfikacji, aby odróżnić ‘fake news’ od prawdziwych informacji, zwłaszcza tych udostępnianych w mediach społecznościowych.

Jest to projekt interdyscyplinarny mający na celu łączenie kultur z obszaru Europy promujący zrozumienie i przyjaźń wśród jego uczestników. Dzięki społeczności eTwinning nasi uczniowie będą mogli zdobyć europejskie wielokulturowe doświadczenie oraz stać się odpowiedzialnymi użytkownikami technologii.

https://twinspace.etwinning.net/190479/home