• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka angielskiego

Folktales, Legends & Myths for Children of Europe

04-10-2020 |
FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE

Nasza Szkoła przystąpiła do unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ jako koordynator Projektu ‘FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE’, który będzie realizowany w latach 2020 – 2022.

Naszymi Partnerami są szkoły z Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

Celem Projektu jest poznanie baśni, legend i mitów Państw Partnerskich, które dla uczniów szkół podstawowych, będących twórcami naszych przyszłych społeczności, stanowią źródło informacji o danej kulturze, historii i zwyczajach. Odwołują się do naszej estetyki, pobudzają wyobraźnię, kreatywność, kształtują umiejętności rozumowania, ale przede wszystkim  inspirują do podjęcia próby rozpoznawania i hierarchizowania wartości. Ponadto, ułatwiają zrozumienie i docenianie różnorodności kulturowych oraz wspomagają kształtowanie tożsamości narodowej w społeczności europejskiej.   

W Projekcie przewidziane są mobilności do Państw Partnerskich.

Projekt jest realizowany z wykorzystaniem narzędzi programu eTwinning na bezpiecznej platformie edukacyjnej Twinspace.

“FOLKTALES, LEGENDS & MYTHS for CHILDREN OF EUROPE” 
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCJE