• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespół języka angielskiego

Należymy do europejskiej społeczności szkolnej eTwinning

31-08-2020 |


Nasza Szkoła należy do europejskiej społeczności szkolnej eTwinning, współpracującej za pośrednictwem nowoczesnego, bezpiecznego, międzynarodowego portalu społecznościowego, który zapewnia swobodę komunikacyjną, wymianę doświadczeń i realizację projektów edukacyjnych na platformie Twinspace.

Projekty eTwinning zapewniają atrakcyjny sposób realizacji podstawy programowej z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) zapewniając interaktywne środowiska edukacyjne, w których Uczniowie angażują się w praktyczne, interdyscyplinarne zadania wymagające samodzielnych poszukiwań, tym samym kształtując w sobie wewnętrzną motywację do nauki.

https://etwinning.pl/czym-jest-etwinning/

W ramach programu eTwining realizujemy projekty: